Menu
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie
Obec Banka
ObecBanka

Život v mŕtvom ramene

Život v mŕtvom ramene

Obtokové rameno Váhu sa nachádza naľavo od rieky Váh a siaha od tzv. Hornej hate až po Krajinský most. Vytvára východnú hranicu Kúpeľného ostrova a zo západu ohraničuje kataster obcí Banka a Moravany nad Váhom. Od rieky Váh je rameno oddelené systémom hatí.

 

Význam

Takmer tri kilometre dlhé rameno bolo vybudované s cieľom ochrániť Kolonádový most pred prívalovou vodou p-očas povodní. Rameno je dôležité aj z pohľadu ekológie – poskytuje špecifické podmienky pre močiarne rastlinstvo a tvorbu liečivého bahna. Keďže vodná hladina cez zimu nezamŕza, rameno má nemalý význam aj pre zimovanie vodného vtáctva. Vybudovaním obtokového ramena vznikol Kúpeľný ostrov, ktorý je však v skutočnosti iba polostrovom.

Nezamŕzajúce pramene

Najvýznamnejším prírodným bohatstvom v tejto lokalite sú termálne pramene a sírne bahno. Na týchto dvoch základných pilieroch boli založené a vybudované kúpele. Vďaka rieke Váh, ktorá dlhé storočia nebola regulovaná, sídlili kúpele často a dlhodobo práve v chotári Banky.

Obtokové rameno sa nachádza v ochrannom pásme kúpeľných liečivých zdrojov. Na prírodnú lokalitu negatívne vplýva znečisťovanie Vápenického potoka splaškami z domácností bez vybudovanej kanalizácie, automobilová doprava v tesnej blízkosti a poľnohospodárska činnosť v susedstve ramena. Napriek tomu je obtokové rameno so svojím okolím domovom pestrej škály živočíchov i rastlín a miestom oddychu turistov a domácich.

 

Fauna

Rameno obývajú rôzne druhy rýb, obojživelníkov, plazov, vtákov aj cicavcov. Nájsť tu možno užovky, korytnačky, vodné vtáky (labute, volavky, beluše, kačice, čajky, rybáriky, kalužiaky, lysky, sliepočky atď.), ondatry, nutrie, na trávnatých brehoch slimáky a iné mäkkýše, vážky, motýle, pavúky a vážky. Stojatá hladina je bohatá na rôzne druhy rýb, akými sú kapor, zubáč, pleskáč, plotica, karas, jalec, lieň či dokonca sumec. V posledných rokoch si uprostred ramena vybudovali sídlo bobry, ktoré konzumujú náletové dreviny pozdĺž ramena. Na stromoch pri vale dominujú veverice a ďatle.

 

 

Flóra

Túto vodnú plochu zdobia desiatky druhov vodných rastlín. V roku 1988 sa uskutočnil systematický prieskum a odvtedy prebieha overovanie a dopĺňanie výskytu ohrozených druhov. Doposiaľ bolo určených 36 vodných a močiarnych druhov. K vzácnym a ohrozeným patrí hlavne okrasa okolíkatá, marica pílkatá, zeler plazivý, truskavec obyčajný, leknica žltá a šípovka vodná. V zozname ohrozených druhov sa v minulosti nachádzali aj dvojzub ovisnutý a valeriána lekárska.

 

 

text a fotografie:
Viktor Vrábel

Dátum vloženia: 21. 9. 2022 19:40
Dátum poslednej aktualizácie: 21. 9. 2022 19:47
Autor: admin prevod
hore

Naše organizácie a partneri