Poslanci

Jaroslav Vido

nezávislý kandidát

+421 905 717 280

jaroslav.vido@obecbanka.sk
 • zástupca starostu
 • člen obecnej rady
 • člen stavebnej a poriadkovej komisie

Andrej Margetín

nezávislý kandidát
andrej.margetin@obecbanka.sk
 • predseda stavebnej a poriadkovej komisie
 • člen komisie pre sociálne veci a bývanie
 • člen komisie pre verejný záujem
 • člen finančnej komisie

Michal Klampár

nezávislý kandidát
michal.klampar@obecbanka.sk
 • člen obecnej rady

Ing. Daniela Kobelovská

nezávislý kandidát
daniela.kobelovska@obecbanka.sk
 • predseda finančnej komisie

Marek Polák

nezávislý kandidát

+421 905 764 006

marek.polak@obecbanka.sk
 • predseda komisie pre sociálne veci a bývanie

Peter Julíny

nezávislý kandidát
peter.juliny@obecbanka.sk
 • člen obecnej rady
 • predseda komisie pre ochranu životného prostredia
 • člen komisie pre verejný záujem

Ing. Miroslav Seman

nezávislý kandidát

+421 948 029 473

miroslav.seman@obecbanka.sk
 • člen komisie pre kultúru a šport

Tomáš Rubint

nezávislý kandidát
tomas.rubint@obecbanka.sk
 • predseda komisie pre kultúru a šport
 • člen komisie pre verejný záujem

Peter Prištic

nezávislý kandidát
peter.pristic@obecbanka.sk
 • člen komisie pre kultúru a šport