Menu
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie
Obec Banka
ObecBanka

Evidencia obyvateľstva

Henrieta Gašparová

+421 901 745 177

henrieta.gasparova@obecbanka.sk

Hlásenie občana k trvalému a prechodnému pobytu

 • Občiansky preukaz
 • Ak sa jedná o dieťa do 15 rokov, zákonný zástupca predkladá rodný list dieťaťa
 • Cudzinec predkladá cestovný pas, alebo osvedčenie o štátnom občianstve
 • Doklad o vlastníctve rodinného domu alebo budovy určenej na bývanie, kde sa hlásite k pobytu
 • Súhlas vlastníka resp. všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti, kde sa hlásite k pobytu, s výnimkou prihlásenia jedného zo spoluvlastníkov, jeho manžela alebo nezaopatreného dieťaťa
 • Vypísanie prihlasovacieho lístka k trvalého pobytu
 • správny poplatok: 5 € 

 

Potvrdenie o trvalom pobyte

 • Občiansky preukaz
 • Pri vydaní potvrdenia pre vydanie prvého občianskeho preukazu sa predloží rodný list dieťaťa, potvrdenie je oslobodené od poplatku
 • Správny poplatok: 5 € 

 

Zrušenie trvalého pobytu

 • Podáva vlastník, alebo spoluvlastníci nehnuteľnosti
 • Občiansky preukaz
 • Doklad o vlastníctve nehnuteľností – nie starší ako 3 mesiace
 • Trvalý pobyt nie je možné zrušiť manželke spoluvlastníka ani jeho maloletému dieťaťu
 • Správny poplatok: 5 € 

 

Overovanie listín a podpisov

V kompetencii obecného úradu je aj overovanie listín a podpisov. Pri overovaní musí byť osoba na obecnom úrade fyzicky prítomná. Je potrebné vziať si so sebou občiansky preukaz.

 • poplatok za overenie podpisu: 2 € / podpis
 • poplatok za overenie listiny: 2 € / strana A4
 •  

NA STIAHNUTIE:

Príspevok-pri-narodení-dieťaťa-žiadosťpodmienky.doc (83.5 kB)

hore

Naše organizácie a partneri