Komisie

Obecná rada

 • Jaroslav Vido
 • Michal Klampár
 • Peter Julíny

Stavebná a poriadková komisia

 • Andrej Margetín (predseda)
 • Jaroslav Vido
 • Ing. Anton Haring
 • Mgr. Dana Ilavská

Komisia pre ochranu životného prostredia

 • Peter Julíny (predseda)
 • Dušan Petroff
 • Dušan Marek
 • Ing. Pavol Filipovič ml.

Komisia pre sociálne veci a bývanie

 • Marek Polák (predseda)
 • Andrej Margetín
 • Ivana Trakalová
 • Simona Macková

Komisia pre kultúru a šport

 • Tomáš Rubint (predseda)
 • Ing. Miroslav Seman
 • Peter Prištic
 • Eduard Gašpar ml.

Finančná komisia

 • Ing. Daniela Kobelovská (predseda)
 • Andrej Margetín
 • Klaudia Valachová

Komisia pre ochranu verejného záujmu

 • Tomáš Rubint
 • Andrej Margetín
 • Peter Julíny