Menu
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie
Obec Banka
ObecBanka

Životné prostredie

Ľubomír Dojčán

+421 901 745 177

info@obecbanka.sk

 

Výrub dreviny na súkromnom pozemku


Výrub dreviny povoľuje na základe písomnej žiadosti obce Banka. Súhlas orgánu ochrany prírody sa nevyžaduje na nasledovné výruby drevín:

  • na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm (meraným vo výške 130 cm nad zemou) a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m² a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m²;
  • pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu;
  • na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm (meraným vo výške 130 cm nad zemou), ak rastú v záhradách a záhradkárskych osadách.

Pri úmysle uskutočniť výrub dreviny je potrebné so sebou priniesť:

  • Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín (tlačivo si môžete stiahnuť tu (68.49 kB))
  • Situačný nákres (kópia katastrálnej mapy)
  • Súkromné pozemky (kópia listu vlastníctva)
  • Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku

Výška správneho poplatku

  • fyzické osoby: 10 €
  • právnické osoby: 100 €

NA STIAHNUTIE:

Ziadost-o-suhlas-na-vyrub-dreviny.rtf (68.49 kB)

hore

Naše organizácie a partneri