Menu
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie
Obec Banka
ObecBanka

Dobrovoľný hasičský zbor obce Banka

Dobrovoľný hasičský zbor obce Banka

Topoľčianska cesta 23, 921 01 Banka

0905 717 280 0901 745 177

hasici@obecbanka.sk

www.facebook.com/dhzbanka

Otváracie hodiny

V prípade život a majetok ohrozujúcich udalostí ihneď kontaktujte tiesňovú linku 150, resp. 112, ktorá nám vyhlási poplach.

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) je najstaršou organizáciou pôsobiacou v obci Banka. Tento verejnoprospešný spolok bol oficiálne založený v roku 1891, avšak obyvatelia sa v oblasti hasičstva činili už dávno predtým. Stotridsaťročná hasičská tradícia je v slovenských obciach skôr ojedinelým úkazom.

Činnosť hasičov môžete sledovať na facebookovej stránke aj na instagramovom profile.

Zbor má momentálne 17 členov, ktorí v roku 2018 úspešne absolvovali základnú prípravu hasičských jednotiek. V rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov je DHZo Banka je zaradený v kategórii C. Momentálne disponuje vozidlom Avia A31 a protipovodňovým prívesným vozíkom. Bananskí hasiči najčastejšie vyrážajú k spadnutým stromom, zatopeným pivniciam a požiarom rodinných domov.

Zloženie výboru

predseda: Ján Šmehlík st.

veliteľ (podpredseda): Jaroslav Vido

tajomník: Peter Šmehlík

pokladník: Mgr. Tatiana Julinyová

preventivár: Vlastimil Klesňák

referent mládeže: Roman Pomajbo

organizačný referent: Viktor Vrábel

materiálno-technický referent: Štefan Krajčech

strojná služba: Vlastimil Strečanský

členovia: Peter Drápal, Ľuboš Mordin, Vladimír Stolár, Martin Šmehlík, Lucia Páleníková, Ján Šmehlík ml., Roman Pomajbo, Radovan Krivoklátsky, Vincent Petruška, Adam Hanic, Šimon Garec

(zloženie výboru aktualizované v decembri 2021)

 

Štatutári OZ Dobrovoľný hasičský zbor Banka

Jaroslav Vido
Viktor Vrábel

 

Súčasnosť

Po vysťahovaní obecného úradu v decembri 2020 sa hasiči pustili do upratovania miestností staronovej hasičskej zbrojnice. V jednej miestnosti bude šatňa a zároveň sklad vecných prostriedkov. Druhá veľká miestnosť bude slúžiť ako klubovňa a súčasne zasadačka. V poslednej menšej miestnosti bude úradovať veliteľ jednotky.

Starší nábytok, ktorý zdedili po pracovníkoch obecného úradu, opravili a premiestnili na nové miesto. Momentálne priestory zariaďujú, pribudol gauč, premietacie plátno, zarámované spoločné fotografie, dekorácie i regály. V klubovni vytvorili historický kútik, kde sú vystavené staré predmety s hasičskou a záchranárskou tematikou. Nájsť tu môžete historické hasičské prilby, kožené opasky, dobové lekárničky, sekerky či ocenenia. Súčasťou stálej výstavy je aj mosadzná prúdnica z bananskej konskej striekačky. Viac sa z nej nezachovalo. Podobne sa „vyparila“ aj hasičská kronika a dobové fotografie.

Keďže budova, v ktorej dvadsaťpäť rokov sídlil obecný úrad, už nezahŕňa garáž, obec v roku 2019 podala na ministerstvo vnútra žiadosť o finančný príspevok na výstavbu garáže. Obec Banka vo výzve uspela a na tento účel dostala tridsaťtisíc eur. Výstavba garáže pre hasičskú techniku sa rozbehne v najbližších dňoch a potrvá do konca roka. Murované zázemie pre výjazdové vozidlo a protipovodňový príves vyrastie na menšom obecnom pozemku po pravej strane hasičskej zbrojnice. S prípravnými prácami a menej náročnými činnosťami pomôžu členovia zboru. Bezpečný výjazd na rušnú Topoľčiansku cestu budú zabezpečovať semafory po oboch stranách cesty, na ktorých sa v prípade poplachu rozsvietia červené svetlá.

Výjazdy


Výjazd 6/2021
Požiar osobného auta na Havrane
Dňa 25. mája na pokyn operačného strediska HaZZ bola jednotka DHZo Banka vyslaná k požiaru osobného motorového vozidla na horský prechod Havran. Po príjazde na miesto udalosti bolo zistené, že po zrážke dvoch motorových vozidiel sa jedno z nich (Subaru) vznietilo. Požiar už v tom čase bol lokalizovaný jednotkou HaZZ Piešťany. Členovia DHZo Banka usmerňovali premávku a odkláňali dopravu na ceste II. triedy. Spolupráca s HaZZ Piešťany a DHZo Moravany nad Váhom. Po ukončení návrat na základňu.

Výjazd 5/2021
Zrazená cyklistka na Bananskej ulici
Dňa 26. marca sme zasahovali pri dopravnej nehode na Bananskej ulici. Cyklistiku na priechode pre chodcov zrazilo osobné auto. Vykonali sme prvotné vyšetrenie, žena bola pri vedomí, komunikovala. Jej stav sme monitorovali do príchodu RLP. Zároveň sme uzavreli cestu v tomto úseku. Po príchode polície sme nasledujúcu hodinu odkláňali dopravu na najbližších križovatkách.

Výjazd 4/2021
Požiar dvora na Športovej ulici
Dňa 23. marca na pokyn operačného strediska bola jednotka DHZo Banka vyslaná k požiaru rodinného domu na Športovej ulici v obci Banka. Po príjazde k miestu udalosti s vozidlom Avia A31 bolo zistené, že vo dvore rodinného domu horí skládka odpadu vytvorená majiteľom. Na mieste už boli príslušníci HaZZ Piešťany s 2ks CAS, začínali hasebné práce. Členovia DHZo Banka pomáhali s rozvinutím prúdov a lokalizáciou požiaru. Zabezpečili miestnu komunikáciu reflexnými kužeľmi a zabezpečili dopĺňanie CAS vodou z miestneho hydrantu. Na miesto udalosti sa dostavili členovia DHZo Moravany nad Váhom a pokračovali v likvidácii požiaru. Obyvateľ pri pokuse o uhasenie začínajúceho sa požiaru utrpel popáleniny, ošetrila ho privolaná záchranná zdravotná služba. Po likvidácii požiaru a odjazde HaZZ Piešťany a DHZo Moravany nad Váhom členovia DHZo Banka vykonávali dozor na požiarisku. Touto cestou ďakujeme príslušníkom HaZZ Piešťany a členom DHZo Moravany jednak za spoluprácu, ale najmä za cenné rady. Veľa sme sa naučili.

Výjazd 3/2021
Uviaznuté vozidlo vo Vápeníckom potoku
Dňa 22. marca krátko pred pol desiatou dopoludnia veliteľa DHZo Banka kontaktoval obyvateľ-svedok s tým, že na Podhorskej ulici sa nachádza osobné vozidlo zaborené dvomi kolesami v potoku. Po príchode na miesto zásahu bolo zistené, že osobný automobil Nissan Micra, EČV: NM *** ** je pravými kolesami v miestnom potoku a je podvozkom zachytený o okraj cesty.Vodička uviedla, že sa vyhýbala oprotiidúcemu motorovému vozidlu, pričom zišla z cesty pravou stranou do potoka. K zraneniu osôb nedošlo. Jednotka DHZo v počte 1+3 vyslobodila vozidlo s pomocou hydraulického zdviháka. Únik ropných látok do nebol zistený. Po ukončení návrat na základňu.

Výjazd 2/2021
Spaľovanie kabeláže v krovinách
Dňa 1. marca o 13. hodine popoludní nám bol nahlásený tmavý dym vychádzajúci z krovín na Dominovej ceste. Po príchode na miesto udalosti bolo zistené, že starší muž (bezdomovec) spaľuje kabeláž v náletových drevinách neďaleko obtokového ramena Váhu. Rozsah požiariska bol cca 2 x 2 metre. Členovia DHZo Banka požiar zlikvidovali jednoduchými hasebnými prostriedkami. V blízkosti miesta boli pripravené ďalšie horľavé látky na spaľovanie. Muž bol dôrazne napomenutý, aby od ďalšieho spaľovania nebezpečného odpadu upustil, čo aj urobil a po poučení miesto udalosti opustil. Zasahovalo družstvo 1 + 3.

Výjazd 1/2021
Prevrátené vozidlo vo Vápeníckom potoku
Dňa 21. januára o 10.45 nám obyvatelia nahlásili prevrátené vozidlo vo Vápeníckom potoku. Po príchode na miesto udalosti bolo zistené, že osobný automobil Škoda Felicia s EČV PN *** ** leží prevrátené naboku v koryte miestneho potoka. V čase nášho príchodu príslušníci HaZZ Piešťany už boli na mieste a vykonávali záchranné a zabezpečovacie práce. 2 osoby, ktoré boli vo vozidle, už boli v rukách Záchrannej zdravotnej služby. Boli vyšetrené, k zraneniam nedošlo. Jednotka DHZo Banka spolupracovala pri zabezpečení prejazdnosti miestnej komunikácie a následne pri vyprostení havarovaného vozidla z potoka. Únik prevádzkových kvapalín nebol zistený. Zasahovalo družstvo 1 + 3. Návrat na základňu o 13.10 hod.

Tréningová činnosť

Okrem výjazdovej činnosti pôsobia naši hasiči aj v preventívno-výchovnej, kultúrno-spoločenskej a športovej oblasti. Obec reprezentuje viac ako 20 mladých hasičov, ktorí sú roztriedení do troch vekových kategórií – Draci (dorast), Draci (Plameniaci) a Dráčikovia (prípravka). Trénujú pod dohľadom troch trénerov.

O práci s mládežou hasiči pravidelne informujú na facebookovej stránke aj na instagramovom profile.

Z histórie


Vznik zboru

Podobne ako v okolitých obciach aj na Banke sa v minulosti často vyskytovali požiare. Miestni muži sa začali postupne združovať, až kým v roku 1891 nevytvorili hasičský zbor. Prvým veliteľom sa stal Ján Jurkovič a jeho zástupcom (podveliteľom) Jozef Drahovský. Zbor mal osemnásť členov: Pavel Chalás, Peter Chalás, Štefan Chalás st., Štefan Chalás ml., Ján Gabriš, Michal Gabriš, Ján Gašpar, Mikloš Gašpar, Jozef Gregorička, Michal Kubán, Ján Rusnák, Jozef Rybárik, Michal Šnajdar a iní.

V rovnakom roku obdržal hasičský zbor rovnošaty aj výstroj. Onedlho bola zakúpená štvorkolesová striekačka, ktorú síce na miesto zásahu dotiahli kone, avšak samotnú striekačku museli hasiči, ako bolo v tých časoch bežné, obsluhovať ručne. Najčastejšie vyrážali k požiarom nielen na Banke, ale aj v Piešťanoch, Moravanoch nad Váhom, v Hubine, Ratnovciach a v ďalších okolitých obciach. Plamene zachvacovali najmä domy, stodoly a kozly (stohy slamy).

V porovnaní s dneškom sa požiare na Banke vyskytovali oveľa častejšie. Existencia hasičského zboru v obci tak bola opodstatnená, ba priam nevyhnutná. Hasičská zbrojnica sídlila najskôr na Kamennej ulici po boku obecného úradu, notariátu, školy a kostola (budova súčasnej zbrojnice bola vystavaná až v 60. rokoch minulého storočia).

O tom, že sa hasiči nenudili, svedčia aj dobové záznamy o výjazdoch. Napríklad v roku 1899 horel Sedlákov dom a Weiszove kozly. V roku 1900 horelo až desať domov (Dubovského, Macka, Vetríka, Šnajdara, Valacha, Moravčíka a ďalších) a tiež Slezárikova stodola. V roku 1901 postihol požiar domy Valka, Pisárika a ďalších. V roku 1904 horel okrem iného Gašparov dom a Löwyho stodola. V roku 1908 zachvátil požiar stodoly Minárika, Šeba, Macka a Gašpara. V roku 1911 horela Vetríkova stodola. O tri roky neskôr vzplanula Löwyho pálenica.

 

Hasičstvo v medzivojnovom období

Aj v období Prvej česko-slovenskej republiky vypuklo v regióne množstvo požiarov. V roku 1930 horel Winterov kozel, v roku 1932 sa rozpútali požiare v Jakubcovom dome a v Moravčíkovej maštali. V Piešťanoch horeli Mišurove stodoly a Löwyho garáž, v Moravanoch sklad dreva. V roku 1933 postihli plamene Hrnčárovu a Gabrišovu stodolu, Drahovského dom a Jánoškov kozel. V Piešťanoch horeli Nedorostove a Vankove kozly a stodoly. V roku 1934 vzplanula okrem iného Šebova stodola na Banke a Winterov les v Ratnovciach. Horela tiež sýpka na Dolnom majeri a kravský matečník na Hornom majeri. Zahynuli vtedy tri kravy.

Počet členov Dobrovoľného hasičského zboru v Banke sa pohyboval okolo čísla pätnásť. Veliteľmi boli: Sylvester Rybárik, Stanislav Klampár a Rudolf Marek. Hasičmi boli: Eduard Dubovský, Vojtech Dubovský, Karol Gabriš, Ján Rusnák, Ján Macko, Gašpar Macko, Ján Miškech, Jozef Šebo a Štefan Vetrík.

Viacerí zaslúžilí hasiči získali vyznamenania. V roku 1933 dostal Jozef Rusnák tridsaťpäťročnú služobnú medailu. Taktiež boli udeľované desaťročné medaily – okrem Sylvestra Rybárika ju v roku 1935 dostali: Stanislav Klampár, Matúš Šnajdar, Štefan Vetrík, Blažej Klampár, Jozef Šebo, Eduard Dubovský, Ján Rusnák, Ján Macko a v roku 1936 aj Ján Miškech. Veliteľom Hasičskej okresnej jednoty v Piešťanoch bol v 30. Rokoch Rudolf Dörnhoffer, vedúci bananský notár.

Členovia dobrovoľného hasičského zboru sa stretávali na riadnych schôdzach. Zúčastňovali sa tiež hasičských cvičení. V roku 1927 sa konalo okresné cvičenie v Piešťanoch a o rok neskôr obvodné cvičenie v Drahovciach. V septembri 1928 prebehlo na Banke verejné nočné hasičské cvičenie. Cvičenia sa konali zväčša na starom bananskom futbalovom ihrisku, ktoré sa nachádzalo pod hradskou cestou vedľa obtokového ramena Váhu (pri dnešnej odbočke z Topoľčianskej cesty do kúpeľov). Na výjazdoch sa používala konská striekačka. Hasičská zbrojnica sídlila v starej škole pod kostolom (v dome Sameka).

Hasiči mali svojho zvolávača, ktorý im trúbením ohlasoval požiar alebo cvičenie. Trubačom na Banke bol Blažej Klampár. Trúbil na troch miestach – pri Kostole sv. Martina, pri dome Drahovského a tiež pri Mackovom dome.

V roku 1925 sa pri pontónovom moste (predchodca Krajinského mosta) stala tragédia. Vo Váhu sa začal topiť mladík Rudolf Strechay z Banky. Zachrániť ho išiel bananský hasič Štefan Javorek. Obaja sa však vo vodách Váhu utopili. Sú pochovaní v spoločnom hrobe na bananskom cintoríne. V dobových hasičských záznamoch sa uvádza: „(…) abi boli naše knihi o našem hnuti aspoň 1 ras do roka prečitane pri valnom zhromaždeni, obzvlašť o Bratovi javorkovi, o jeho dobročine, jeho odanosti Hasičskej. Má nám ostatnim bit Prikladom jak ma bit Hasič odani na pomoc Bližnemu. Toto je potrebne našmu Hasičstvu opakuvat.“ Motto dobrovoľných hasičských zborov oddávna znie: „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc.“  Štefan Javorek ho napĺňal do posledných sekúnd svojho života.

Z dnešného pohľadu plnil hasičský zbor aj funkciu obecnej polície. Hasiči dohliadali na poriadok počas obecných a cirkevných podujatí, akými boli Dni slobody, stromové slávnosti, oslavy narodenín prezidenta Tomáša Garriguea Masaryka, výročia oslobodenia Banky, sviatosti prvého svätého prijímania a iné.

Dňa 10. mája 1931 sa na Banke konali oslavy 40. výročia vzniku dobrovoľného hasičského zboru. Po kázni dekana Šišku z Hlohovca nasledovala poľná svätá omša. Vzápätí prepošt (vyšší cirkevný hodnostár) Pongrácz z Nového Mesta nad Váhom posvätil prápor (zástavu) hasičského zboru. Po rozvinutí práporu doň symbolicky zatĺkli kovové pliešky s menami podporovateľov. Sú medzi nimi aj budovateľ piešťanských kúpeľov Ľudovít Winter, rímskokatolícky kňaz a vtedajší starosta Piešťan Alexander Šindelár, mnohí piešťanskí lekári, obyvatelia Banky i okolitých obcí či hasičské zbory z celého regiónu. Popoludní bol položený veniec na hrob Štefana Javorku, ktorý v roku 1925 zahynul počas záchrany topiaceho sa mladíka. V rámci osláv dostal veliteľ hasičského zboru Sylvester Rybárik vyznamenanie v podobe záslužného kríža. Menovaný bol v tom čase zároveň starostom Banky.

 

Požiarnici po 2. svetovej vojne

Tunajší hasiči boli aktívni aj počas socializmu, keď boli premenovaní na požiarnikov. Požiarnikmi boli: Vojtech Dubovský, Jozef Major, Rudolf Marek, Ján Miškech, Gašpar Moravčík, Ján Rusnák, Juraj Rusnák a ďalší. Začiatkom 50. rokov bol veliteľom Rudolf Marek, po ňom Gašpar Moravčík a od polovice 60. rokov Anton Vetrík. Neskôr bol veliteľom Róbert Uhrín st.

Okrem veliteľov mali dôležitú funkciu predsedovia a tajomníci zboru, ktorí ho spravovali po organizačnej stránke. V 50. rokoch boli požiarnici združení v Československom zväze požiarnej ochrany, miestna jednota Banka, okres Piešťany a po roku 1960 v Zväze požiarnej ochrany ČSSR, základná organizácia (ZO ZPO) Banka. Prvým predsedom ZO ZPO v Banke bol Jozef Major.

Koncom 50. rokov pribudli mladí požiarnici. V roku 1959 vzniklo družstvo hasičov, ktorého členmi boli: Emil Gabriš, Jozef Gabriš, Libor Jahoda, Jaroslav Košinár, Florián Macko, Dominik Marek, Jozef Marek, Jaroslav Moravčík, Róbert Uhrín st., Anton Vetrík, Peter Vetrík, Cyril Švec, Silvester Vetrík a ďalší. Počet požiarnikov sa pohyboval od dvanásť do pätnásť. Hasili dokonca aj lesné požiare. Na oslavách a počas sviatkov vystupovali v slávnostných uniformách.

Požiarnici sa zúčastňovali súťaží družstiev v rámci okresu Trnava, na ktorých získali niekoľko prvých miest. V 70. rokoch reprezentovali Západoslovenský kraj na celoštátnej súťaži v Martine.

V roku 1964 sa predsedom zboru stal Libor Jahoda. Od roku 1983 bol veliteľom Ján Šmehlík st. Dlhoročným tajomníkom bol Juraj Rusnák, po ňom v roku 1986 nastúpil Peter Šmehlík. Popri výjazdovej činnosti sa požiarnici zúčastňovali rôznych školení. Výchove mladých požiarnikov sa venovali Dominik Marek a Ján Šmehlík st.

 

Hasiči po revolúcii

Po roku 1989 začal zbor stagnovať. Kritické obdobie sa naplno prejavilo na prelome tisícročí. Organizácia zostala de facto nefunkčná. Po osamostatnení sa Banky od Piešťan v roku 1995 sa do polovice budovy hasičskej zbrojnice nasťahoval obecný úrad. Hasičom zostala garáž.

O desať rokov neskôr prebehla rekonštrukcia obecného úradu, počas ktorej vznikli z hasičskej garáže dve ďalšie kancelárie pre úradníkov. Hasičom bola v tom čase určená časť technického objektu vedľa kaštieľa, avšak zbor, ktorý od prelomu tisícročí fungoval viac-menej len formálne, tieto priestory nevyužíval a slúžili ako dielňa. Keďže obec nemala plne funkčný hasičský zbor, spolupracovala so závodnými hasičmi z piešťanských kúpeľov, v spolupráci s ktorými usporiadala aj viacero ročníkov nočných hasičských súťaží na bananskom futbalovom ihrisku.

 

Nový začiatok

Stagnácia trvala do februára 2018, keď zbor vďaka skupinke nadšencov vstal z popola. Momentálne má celkom devätnásť dospelých členov. Všetci úspešne absolvovali základnú prípravu hasičských jednotiek a rozšírený kurz prvej pomoci. Platí to aj o starostke obce Tatiane Julinyovej, ktorá je riadnou členkou zboru a veľkou mierou sa zaslúžila o jeho obnovenie. Veliteľom DHZ Banka je Jaroslav Vido, predsedom Ján Šmehlík st. a tajomníkom Peter Šmehlík.

Dobrovoľný hasičský zbor obce Banka je v rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov zaradený v kategórii C. Hasiči vyrážajú najčastejšie k spadnutým stromom, k zatopeným pivniciam a požiarom rodinných domov. Pri väčších udalostiach vykonávajú asistenčné práce.

Bananskí hasiči disponujú zachovalým vozidlom Avia A 31 z roku 1984 a protipovodňovým prívesným vozíkom. Momentálne čakajú na pridelenie moderného zásahového vozidla Iveco Daily, ktoré by zásahovú činnosť značne zefektívnilo.

V roku 2020 zasahovali členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce Banka šesťkrát. O prácu sa im postaral požiar auta, požiar domu a viacero spadnutých stromov. Rovnaký počet výjazdov, avšak len za prvých päť mesiacov, absolvovali hasiči aj tento rok. Dvakrát vyťahovali auto z koryta potoka, hasili ohnisko po spaľovaní káblov, pomáhali pri hasení záhradného domčeka a dvora plného odpadu, ratovali zrazenú cyklistku a naposledy asistovali pri požiari vozidla, ktoré sa vznietilo po čelnej zrážke na horskom priechode Havran.

Okrem výjazdovej činnosti pôsobia naši hasiči aj v preventívno-výchovnej, kultúrno-spoločenskej a športovej oblasti. Obec reprezentuje dvadsaťpäť mladých hasičov, ktorí sú zadelení do troch vekových kategórií – Draci (dorast), Draci (Plameniaci) a Dráčikovia (prípravka). Pod vedením trénerov Romana Pomajba, Viktora Vrábla a Jána Šmehlíka st. trénujú v každom ročnom období. Tréningy sú bezplatné.

Deti počas tréningov nacvičujú požiarny útok, štafetové či branno-športové disciplíny, avšak venujú sa aj kondičnej príprave a behu. Tréningy sa konajú spravidla raz do týždňa. Okrem súťaženia absolvujú deti s trénermi výlety, exkurzie, večierky i prespávačky. Počas brigád skrášľujú a upratujú verejné priestranstvá v obci.

Najmladší hasiči majú štyri roky. Spolu so svojimi súrodencami navštevuje tréningy od svojho jedného roka aj malý Dominik. Na tréningy okrem miestnych chlapcov a dievčat dochádzajú deti z Piešťan, Moravian, Hubiny, z Hornej Stredy, Pobedima či Lipovníka.

Práve výchova mládeže je dominantným súborom aktivít zboru. Hasiči si vo svojich radoch vychovávajú nasledovníkov, ktorí postupne dopĺňajú ich rady – totiž dlhé obdobie stagnácie sa v zbore prejavilo chýbajúcou generáciou hasičov v produktívnom veku, a tak momentálne sa výjazdov zúčastňujú dvadsiatnici spolu so šesťdesiatnikmi. Nové skúsenosti čerpajú od piešťanských štátnych hasičov i od dobrovoľných hasičských zborov z okolitých obcí.

24. augusta 2019 sa na Banke po prvý raz v novodobej histórii konala Súťaž mladých hasičov o putovný pohár starostky obce Banka. Súťaž od jari pripravovala hŕstka zanietencov z DHZ v spolupráci s kolegami z obce Lúka. Súťažnou disciplínou bol požiarny útok s vodou podľa pravidiel hry Plameň. Súťažilo desať chlapčenských a päť dievčenských družstiev z celého západného Slovenska. Najmladšie dieťa malo tri roky, najstaršie pätnásť. Súťažili aj deti s rôznym zdravotným postihnutím, ktorým pomáhali ich zdraví kamaráti. Prvé tri tímy v oboch kategóriách si odniesli pohár, tí najlepší aj putovný pohár. Domáci Bananskí draci sa umiestnili na treťom mieste.

Počas covidového obdobia bol DHZ Banka jedinou organizáciou pôsobiacou v obci. Dobrovoľní hasiči v maximálnej možnej miere vypomáhali obecnému úradu pri zvládaní epidémie, a to či už organizovaním hromadného šitia rúšok, dezinfikovaním verejných priestranstiev či prípravou a dezinfikovaním odberných miest.

15. mája 2020 sa prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová prišla poďakovať bananským hasičom a miestnym ženám-šičkám, ktorí spoločnými silami vo svojom voľnom čase hromadne šili rúška. Od polovice do konca marca 2020 sa podarilo ušiť alebo sponzorsky zadovážiť približne päťsto rúšok, ktoré boli prioritne roznesené do poštových schránok seniorov a ťažko chorých obyvateľov. V prvej vlne epidémie sa koronavírus Banke celkom vyhol, na rozdiel od susedných obcí nezaznamenali žiadny prípad.

 

Viktor Vrábel,
DHZ Banka

 

Dátum vloženia: 22. 9. 2022 18:54
Dátum poslednej aktualizácie: 22. 9. 2022 19:08
Autor: admin prevod
hore

Naše organizácie a partneri