Menu
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie
Obec Banka
ObecBanka

Z histórie vinárstva

Výhľad z bananských viníc na vodnú nádrž Sĺňava

Pestovanie hrozna a výroba vína má na Banke a v okolitých obciach Radošina a Ratnovce dlhú tradíciu. Prvé zmienky pochádzajú zo 17. storočia.

Vinice sa vtedy nachádzali na predhorí Banky v chotárnych častiach Starej, Veľkej, Jazvečej, Teplej a Novej hory (nazývaná aj Vápencová hora). Užívatelia viníc odvádzali z každej osminy úrody 1 okov vína (po latinsky urna). 1 okov predstavoval asi 54,3 litra. Cudzí užívatelia viníc (pravdepodobne Piešťanci) odvádzali z osminy 1 okov vína, kapúna (kohút chovaný na mäso) a chlieb, príp. koláč alebo namiesto neho 6 denárov.

Ovocie z viníc zbierali tzv. magistri mentium (učitelia a dozorcovia) a po vysušení ho zvyčajne odvážali pánu grófovi na Hlohovský hrad. Pre strihačov viníc patriacich Hlohovskému hradu bola stanovená odmena 6 okov vína. Hájnici povinne odovzdávali počas tzv. bakchanálií (slávnosti na počesť boha Bakcha; boha úrody, viníc a plodnosti) jednu srnku.

V tom čase boli v chotári Banky 3 chránené hory, ľudovo nazývané Seničná úboč, Vapništia a Podchrastí, ktoré dvaja nájomníci skoro úplne zničili. V týchto lesoch nebolo dovolené nikomu ťažiť ani odvážať drevo bez povolenia hájnika (správcu). Výška sankcie bola 12 denárov.

Na Banke sa v tom čase nachádzali 2 vínne pivnice. Jednu vlastnil Gašpar Hőlgy. Bol to pravdepodobne zeman alebo zemepánsky úradník. Nanovo prebudovaná vinica stála pod vŕškom, na ktorom sa týčil dom pána grófa. Druhá vinica nazývaná Stará pivnica sa nachádzala v polovici obce pri potoku. V týchto pivniciach sa vydávalo víno podľa rozhodnutia pána grófa od sviatku sv. Juraja až do sviatku sv. Michala Archanjela.

 

pripravil:
Ing. Alexander Murín
(obecná kronika)

spracoval:
Viktor Vrábel

Dátum vloženia: 22. 9. 2022 18:06
Dátum poslednej aktualizácie: 22. 9. 2022 18:07
Autor: admin prevod
hore

Naše organizácie a partneri