Menu
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie
Obec Banka
ObecBanka

Zmeny v triedení komunálneho odpoadu - Čo kam patrí do triedeného odpadu?

triedený odpad

Od 1.1.2023 nastala zmena v našej obci v zbere triedeného odpadu. Do rôznych farebných kontajnerov môžeme miešať nasledujúci triedený odpad:

triedený odpad

Zmeny v triedení komunálneho odpadu od 1.1.2023


Zelená fajkaDO ŽLTÝCH KONTAJNEROV PATRIA – PLASTY, KOVY, TETRAPAKY
Stlačené alebo zošliapnuté plastové obaly z potravín, igelitové a mikroténové vrecká, baliace fólie, obalový polystyrén, obaly z pracích prostriedkov, kozmetiky, kelímky z jogurtov, obaly z CD.

Kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal.

Stlačené alebo zošliapnuté nápojové kartóny napríklad z mliečnych výrobkov, ovocných nápojov, vína, kávy.

červená fajkaNEPATRIA SEM
Mastné obaly so zvyškom potravín, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, farieb a pod.

Kovový odpad zo zvyškami nebezpečných látok (farby, laky, oleje).

Obaly so zvyškami nápojov.

Obyvatelia môžu používať žltú nádobu, igelitové vrece, alebo kombináciu oboch druhov zberu. Nádoby budú vyvážané 1 x za 28 dní.


Zelená fajkaDO MODRÝCH KONTAJNEROV PATRIA - PAPIER

Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky. V malom množstve aj papier s kancelárskymi sponkami alebo skartovaný papier.

červená fajkaNEPATRIA SEM

Väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, alobal, celofán a pod.

Obyvatelia môžu používať modrú nádobu, igelitové vrece, alebo kombináciu oboch druhov zberu. Nádoby budú vyvážané 1 x za 28 dní.


Zelená fajkaDO ZELENÝCH KONTAJNEROV PATRIA - SKLO

Nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové skloz okien a dverí  (väčšie množstvo patrí na zberný dvor), sklenené črepy a pod.

červená fajkaNEPATRIA SEM

Porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy skla. Vratné fľaše vracajte späť do obchodu.

Obyvatelia môžu použiť zelené 1100 litrové nádoby umiestnené na zberných miestach na verejnom priestranstve. Nádoby budú vyvážané 1 x za 28 dní.


Zelená fajkaDO KONTAJNEROV NA KUCHYNSKÝ ODPAD PATRÍ

Zvyšky jedla, potraviny po záručnej dobe, starý chlieb a pečivo, mäso, ryby, mliečne výrobky, vajcia a ich výrobky a zvyšky, pokazené, zhnité ovocie a zelenina, vaječné škrupiny a použitá papierová vreckovka, utierka, servítok.

červená fajkaNEPATRIA SEM

Zelený odpad zo záhrad (tráva, lístie, konáre), triedené zložky odpadu, nebezpečné odpady, kuchynský olej, tuky, tekuté zložky (polievky, omáčky), prach zo smetí a vysávania, cigaretový ohorok a uhynuté zvieratá.

Obyvatelia môžu použiť hnedé 240 litrové nádoby umiestnené na zberných miestach na verejnom priestranstve. Nádoby budú vyvážané 1 x za 7 dní.


Zelená fajkaDO KONTAJNEROV NA BIO ODPAD ZO ZÁHRAD PATRÍ

Kvety , tráva, lístie, koreňové baly rastlín so zvyškami zeminy, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol, šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky.

červená fajkaNEPATRIA SEM

Zvyšky jedál, kamene, korene  stromov s obsahom zeminy , cigaretové ohorky, uhynuté zvieratá, časti zvierat, starý chlieb, jedlý olej, uličné smeti, plienky, vrecká z vysávača, papier, časopisy, sklo, kovy, plasty, textil, plechovky, lieky, farby, guma, škrupinky z orecha, trus malých zvierat,  potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, , nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu.

Obyvatelia môžu použiť hnedé 240 litrové nádoby vo svojich domácnostiach. Nádoby budú vyvážané 1 x za 14 dní.

 

Dátum vloženia: 2. 1. 2023 17:02
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 1. 2023 18:06
Autor: Správca Webu
hore

Naše organizácie a partneri