Menu
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie
Obec Banka
ObecBanka

Územný plán obce

Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno – historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Územným plánovaním sa vo verejnom záujme určuje hospodárne využitie zastavaného územia a chráni nezastavané územie.

Na stiahnutie

Územný plán obce Banka – Textová časť

www.obecbanka.sk
Typ súboru: SK dokument, Velkosť: 68,45 kB
Vložené: 21. 9. 2022

Územný plán obce Banka – Záväzná časť

uzemny-plan-obce-banka-zavazna-cast.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 264,7 kB
Vložené: 21. 11. 2022

Komplexný urbanistický návrh č1.

komplexn_25c3_25bd-urbanistick_25c3_25bd-n_25c3_25a1vrh-_25c4_258d1..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 12,9 MB
Vložené: 21. 11. 2022

Ochrana prírody a tvorba krajiny č1.

ochrana-pr_25c3_25adrody-a-tvorba-krajiny-_25c4_258d1..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,53 MB
Vložené: 21. 11. 2022

Použitie PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely č1.

pou_25c5_25beitie-ppf-a-lpf-na-nepo_25c4_25benohospod_25c3_25a1rske-_25c3_25ba_25c4_258dely-_25c4_258d1..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 11,57 MB
Vložené: 21. 11. 2022

Priesvitok č.1.

priesvitok-_25c4_258d.1..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 16,57 kB
Vložené: 21. 11. 2022

Priesvitok č.2.

priesvitok-_25c4_258d.2..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,9 kB
Vložené: 21. 11. 2022

Priesvitok č.3.

priesvitok-_25c4_258d.3..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 20,26 kB
Vložené: 21. 11. 2022

Priesvitok č.4a

priesvitok-_25c4_258d.4a.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 20,45 kB
Vložené: 21. 11. 2022

Priesvitok č.4b

priesvitok-_25c4_258d.4b.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 19,52 kB
Vložené: 21. 11. 2022

Priesvitok č.5

priesvitok-_25c4_258d.5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 20,9 kB
Vložené: 21. 11. 2022

Priesvitok č.6

priesvitok-_25c4_258d.6.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,89 kB
Vložené: 21. 11. 2022

Schéma verejnoprospešných stavieb č1

sch_25c3_25a9ma-verejnoprospe_25c5_25a1n_25c3_25bdch-stavieb-_25c4_258d1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 8,59 MB
Vložené: 21. 11. 2022

Schéma záväzných častí č1

www.obecbanka.sk
Typ súboru: SK dokument, Velkosť: 68,45 kB
Vložené: 21. 9. 2022

Textová časť č1

textov_25c3_25a1-_25c4_258das_25c5_25a5-_25c4_258d1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 530,26 kB
Vložené: 21. 11. 2022

Verejné dopravné vybavenie č1

www.obecbanka.sk
Typ súboru: SK dokument, Velkosť: 68,45 kB
Vložené: 21. 9. 2022

Verejné technické vybavenie-vodné hosp. č1

verejn_25c3_25a9-technick_25c3_25a9-vybavenie-vodn_25c3_25a9-hosp.-_25c4_258d1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,94 MB
Vložené: 21. 11. 2022

Výkres širších vzťahov č1

v_25c3_25bdkres-_25c5_25a1ir_25c5_25a1_25c3_25adch-vz_25c5_25a5ahov-_25c4_258d1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,69 MB
Vložené: 21. 11. 2022

Záväzná časť č1

z_25c3_25a1v_25c3_25a4zn_25c3_25a1-_25c4_258das_25c5_25a5-_25c4_258d1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 122,11 kB
Vložené: 21. 11. 2022

BankaZaD2cist_spravaKomplet

bankazad2cist_spravakomplet.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,31 MB
Vložené: 21. 11. 2022

BankaZaD2cist_zavaznaCast

bankazad2cist_zavaznacast.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 317,61 kB
Vložené: 21. 11. 2022

BankaZaD2cist_priloha1_schemaUrBloky_poZmene

bankazad2cist_priloha1_schemaurbloky_pozmene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,11 MB
Vložené: 21. 11. 2022

BankaZaD2cist_priloha2_schemaVPS_poZmene

www.obecbanka.sk
Typ súboru: SK dokument, Velkosť: 68,45 kB
Vložené: 21. 9. 2022

BankaZaD2cist_priloha3_schemaZavC_poZmene

www.obecbanka.sk
Typ súboru: SK dokument, Velkosť: 68,45 kB
Vložené: 21. 9. 2022

BankaZaD2cist_priloha3_schemaZavC_predZmenou

www.obecbanka.sk
Typ súboru: SK dokument, Velkosť: 68,45 kB
Vložené: 21. 9. 2022

BankaZaD2cist_priloha3_schemaZavC_zmena

bankazad2cist_priloha3_schemazavc_zmena.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 33,79 kB
Vložené: 21. 11. 2022

BankaZaD2cist_.1.3.4.5.6_vykr2KUN_zmena

bankazad2cist_.1.3.4.5.6_vykr2kun_zmena.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 51,37 kB
Vložené: 21. 11. 2022

BankaZaD2cist_.2.9_vykr2KUN_zmena

bankazad2cist_.2.9_vykr2kun_zmena.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 47,67 kB
Vložené: 21. 11. 2022

BankaZaD2cist_.2.9_vykr3doprava_zmena

bankazad2cist_.2.9_vykr3doprava_zmena.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 38,24 kB
Vložené: 21. 11. 2022

BankaZaD2cist_.2.9_vykr4aTI_zmena

bankazad2cist_.2.9_vykr4ati_zmena.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 36,02 kB
Vložené: 21. 11. 2022

BankaZaD2cist_.2.9_vykr4bTI_zmena

bankazad2cist_.2.9_vykr4bti_zmena.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,94 kB
Vložené: 21. 11. 2022

BankaZaD2cist_.2.9_vykr5eko_zmena

bankazad2cist_.2.9_vykr5eko_zmena.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 29,91 kB
Vložené: 21. 11. 2022

BankaZaD2cist_.2.9_vykr6PPF_zmena

bankazad2cist_.2.9_vykr6ppf_zmena.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 732,81 kB
Vložené: 21. 11. 2022

BankaZaD2cist_.7.8_vykr2KUN_zmena

bankazad2cist_.7.8_vykr2kun_zmena.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 42,01 kB
Vložené: 21. 11. 2022

BankaZaD2cist_.7.8_vykr6PPF_zmena

bankazad2cist_.7.8_vykr6ppf_zmena.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 729,25 kB
Vložené: 21. 11. 2022

BanZaD2_.1.3.4.5.6_vykr2_predZmenou

banzad2_.1.3.4.5.6_vykr2_predzmenou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,55 MB
Vložené: 21. 11. 2022

BanZaD2_.2.9_vykr2_predZmenou

www.obecbanka.sk
Typ súboru: SK dokument, Velkosť: 68,45 kB
Vložené: 21. 9. 2022

BanZaD2_.2.9_vykr3_predZmenou

www.obecbanka.sk
Typ súboru: SK dokument, Velkosť: 68,45 kB
Vložené: 21. 9. 2022

BanZaD2_.2.9_vykr4a_predZmenou

www.obecbanka.sk
Typ súboru: SK dokument, Velkosť: 68,45 kB
Vložené: 21. 9. 2022

BanZaD2_.2.9_vykr4b_predZmenou

www.obecbanka.sk
Typ súboru: SK dokument, Velkosť: 68,45 kB
Vložené: 21. 9. 2022

BanZaD2_.2.9_vykr5_predZmenou

banzad2_.2.9_vykr5_predzmenou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,01 MB
Vložené: 21. 11. 2022

BanZaD2_.2.9_vykr6_predZmenou

banzad2_.2.9_vykr6_predzmenou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,94 MB
Vložené: 21. 11. 2022

BanZaD2_.7.8_vykr2_predZmenou

www.obecbanka.sk
Typ súboru: SK dokument, Velkosť: 68,45 kB
Vložené: 21. 9. 2022

BanZaD2_.7.8_vykr6_predZmenou

www.obecbanka.sk
Typ súboru: SK dokument, Velkosť: 68,45 kB
Vložené: 21. 9. 2022

BankaZaD2cist_.1.3.4.5.6_vykr2KUN_poZmene

bankazad2cist_.1.3.4.5.6_vykr2kun_pozmene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,7 MB
Vložené: 21. 11. 2022

BankaZaD2cist_.2.9_vykr2KUN_poZmene

bankazad2cist_.2.9_vykr2kun_pozmene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,4 MB
Vložené: 21. 11. 2022

BankaZaD2cist_.2.9_vykr3doprava_poZmene

bankazad2cist_.2.9_vykr3doprava_pozmene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,45 MB
Vložené: 21. 11. 2022

BankaZaD2cist_.2.9_vykr4aTI_poZmene

bankazad2cist_.2.9_vykr4ati_pozmene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 8,6 MB
Vložené: 21. 11. 2022

BankaZaD2cist_.2.9_vykr4bTI_poZmene

www.obecbanka.sk
Typ súboru: SK dokument, Velkosť: 68,45 kB
Vložené: 21. 9. 2022

BankaZaD2cist_.2.9_vykr5eko_poZmene

www.obecbanka.sk
Typ súboru: SK dokument, Velkosť: 68,45 kB
Vložené: 21. 9. 2022

BankaZaD2cist_.2.9_vykr6PPF_poZmene

bankazad2cist_.2.9_vykr6ppf_pozmene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,17 MB
Vložené: 21. 11. 2022

BankaZaD2cist_.7.8_vykr2KUN_poZmene

bankazad2cist_.7.8_vykr2kun_pozmene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 9,11 MB
Vložené: 21. 11. 2022

BankaZaD2cist_.7.8_vykr6PPF_poZmene

bankazad2cist_.7.8_vykr6ppf_pozmene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 8,64 MB
Vložené: 21. 11. 2022
hore

Naše organizácie a partneri