Zmeny v zákone majú zvýšiť bezpečnosť cyklistov

Výrazné zmeny v zákone o cestnej premávke, ktoré začnú platiť od 1. marca 2022, sa dotknú okrem vodičov aj cyklistov. Novela reaguje na veľké množstvo nehôd s cyklistami, ktoré sa udiali tento rok. Čo sa zmení?

  • Pri predchádzaní cyklistu, chod­ca alebo vodiča malého motocykla musí vodič auta dodržať minimálny odstup jeden a pol metra pri rýchlosti nad 50 km/h a jeden meter pri rýchlosti do 50 km/h.
  • Osoby, ktoré vezú v sedačke deti do 10 rokov, alebo ich sprevádzajú na bicykli, môžu bicyklovať aj na chodníku, ak tým neobmedzia ani neohrozia chodcov.
  • Cyklista má na cyklotrase vedúcej popri ceste prednosť pred odbočujúcimi autami. Doposiaľ mal prednosť len na namaľovanom pruhu.
  • Zákon definuje tzv. bicyklovú cestu, ktorú môžu cyklisti využívať v celej šírke vo svojom smere jazdy, majú na nej prednosť pred autami a autá na nej nesmú prekročiť rýchlosť 30 km/h.
  • Povoľuje sa jazda dvoch cyklistov vedľa seba na poľnej ceste, lesnej ceste a v obytnej zóne („v skupine najmenej šiestich cyklistov môžu jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba“).

zdroj: SITA,
ilustr. foto: Viktor Vrábel