Žiaci zabodovali so svojimi vedomosťami (Zo školských lavíc)

Základnú školu zviditeľnili naši žiaci hlavne vďaka vedomostným súťažiam. Február prešiel ako voda a my sa už nevieme dočkať jari.

1. A po pasovaní do cechu prváckeho (foto: Iveta Petrášová)

Tak ako každoročne, i tento rok sa museli naši prváci v rámci udalosti Pasovanie prvákov popasovať s rôznymi úlohami, cvičeniami a vykonať či splniť jednotlivé zadania. Odmenou za splnenie úloh bolo získanie farebných ceruziek, ktoré predstavovali farby dúhy. Po obdržaní piatich farieb dúhy: modrá, zelená, červená, oranžová a žltá sa stali kúzelníkmi, ktorým sa podarilo vyčarovať nádhernú dúhu. Za splnenie všetkých úloh boli našimi deviatakmi pasovaní do prváckeho cechu a získali na pamiatku diplom. Veríme, že sa im bude takto dariť aj naďalej.

Koncom januára sa na našej škole konalo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Na treťom mieste sa umiestnil Matej Krajčírik (8. ročník), na druhom mieste Sebastián Bernát (8. ročník) a prvé miesto získala Tímea Erdélyiová (9. ročník). Gratulujeme.

Výhercovia olympiády z nemeckého jazyka (foto: Róbert Valovič)

Dňa 8. februára sa uskutočnilo krajské kolo online olympiády z anglického jazyka v kategórii 1B, v ktorom sa náš žiak Michal Krajčírik (9. ročník) stal úspešným riešiteľom a skončil na peknom štvrtom mieste zo siedmich. Bla­hoželáme a ďakujeme za repre­zentáciu školy.

Michal Krajčírik pracuje na krajskom kole olympiády z anglického jazyka (foto: Róbert Valovič)

14. februára na Deň svätého Valentína sme si v škole rozdali valentínky, ktoré potešili nejedného žiaka. Žiaci mali možnosť týž­deň písať kamarátom pozdra­vy, ktoré si aj pekne vyzdobili. Nešlo len o vyjadrenie lásky, ale aj o oslavu priateľstva.

Jarné prázdniny konečne prišli a my sa tešíme, ako si ­oddýchnutí opäť sadneme do školských lavíc. V marci nás čakajú ďalšie zážitky a konečne aj pravá jarná at­­mo­sféra.

text: Róbert Valovič, ZŠ Banka