Žiaci si po prázdninách opäť sadli do lavíc

Dňa 2. septembra sme sa opäť všetci zišli v areáli našej školy. Školský rok 2021/2022 privítala svojím úvodným slovom naša pani riaditeľka a veľa šťastia nám prišla popriať i pani starostka. Našim novým prváčikom prajeme veľa úspechov v školských laviciach. V tento slávnostný deň sme privítali aj nových pedagogických zamestnancov.

 

Otvorenie školského roka | foto: M. Petlák

Trieda I. A s triednou učiteľkou Ivetou Petrášovou | foto: M. Petlák

Trieda I. B s triednou učiteľkou Klaudiou Zemánikovou | foto: M. Petlák

Počas letných prázdnin sa nám podarilo opraviť, vymaľovať a zariadiť bordovú triedu nazvanú Matikári – terajšia 8. A. Dúfame, že sa tam žiaci budú cítiť príjemne a trieda im v takomto stave dlho vydrží.

Vynovená trieda Matematikárov | foto: K. Jantová

Vo štvrtok 16. septembra sa naša škola zúčastnila už tradičnej jesennej akcie s názvom Šarkaniáda. Žiaci prvého stupňa sa so svojimi učiteľmi vybrali na lyžiarsky kopec Ahoj, z ktorého je nádherný výhľad na Banku aj na mesto Piešťany. Oddýchli sme si po dlhej ceste a o chvíľu sme sa dali do skladania šarkanov. Celý kopec hýril pestrými farbami.

Výlet so šarkanmi na kopec Ahoj | foto: Lucia Bernát Chorváthová

Naša škola sa v júni 2021 prihlásila do projektu Eko Alarm, ktorého cieľom je zavedenie komplexného systému zberu triedeného odpadu v slovenských materských, základných a stredných školách. Naša škola bola vybraná a vďaka tomuto projektu sme získali súpravy košov na triedenie odpadu do všetkých tried.

Každé ročné obdobie vítame oblečení v typických farbách da­ného obdobia. I túto jeseň sme dňa 22. septembra spoločne privítali oblečení v jej farbách – v oranžovej a hnedej.

text: Róbert Valovič, ZŠ Banka