Záhradný odpad sa začne vyvážať 2. mája

Od štvrtka 7. do soboty 9. apríla prebiehala v obci distribúcia nádob na zelený odpad zo záhrad.

Skupiny zamestnancov a spolupracovníkov obecného úradu nádoby skladali, označovali, rozvážali a evidovali. Obyvatelia, ktorí neboli zastihnutí, si našli vo svojich poštových schránkach protokol, ktorý je potrebné priniesť podpísaný na obecný úrad (stačí vhodiť do poštovej schránky obecného úradu). Za 3 dni sa podarilo doručiť všetkých 750 nádob, a to aj napriek premenlivému aprílovému počasiu.

Všetky nádoby sú opatrené identifikačnými nálepkami a čipom, ktorý obsahuje zadané GPS súradnice danej adresy. Prvý termín zberu bioodpadu zo záhrad bude 2. mája a následne každý párny pondelok (16. mája,
30. mája atď.) Počas jednotlivých vývozov budú nádoby vážené a údaje odoslané do systému.


Pravidlá používania nádob

 • Nepremiestňujte nádoby mimo svojej adresy.
 • Nepoužívajte nádobu na iný účel.
 • Nepoužívajte nádobu na iný druh odpadu.

Patrí sem:

 • tráva
 • kvety
 • lístie
 • malé konáre zo stromov (max. 10 cm dlhé)
  zelenina a ovocie
 • šupky z čistenia ovocia a zeleniny
 • zvyšky kávy a čaju
 • iný biologicky rozložiteľný odpad zo zelene a záhrad
 • vznikajúci pri záhradníckej a sadovníckej činnosti

Nepatrí sem:

 • vlasy
 • výkaly psov a mačiek
 • fekálie
 • popol
 • zvyšky jedla a mäsa
 • potraviny v obaloch
 • uhynutá zver
 • kamene
 • škrupiny z vajec

text a foto:
Viktor Vrábel