Výstavba materskej školy a telocvične sa blíži ku koncu

V stredu 8. mája sme navštívili stavenisko v areáli základnej školy. Ako sme už viackrát písali, pri budove základnej školy vyrastá komplex, ktorý zahŕňa materskú školu, telocvičňu, šatne, učebne, kuchyňu, jedáleň a ďalšie príslušné priestory. Zatiaľ idú práce podľa harmonogramu, podľa ktorého by výstavba mala byť ukončená koncom školského roka. Stavbu realizuje firma COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r. o. 

text a foto:
Viktor Vrábel