Vynovená škola privítala 2 triedy prvákov

V pondelok 2. septembra sa znova otvorili brány školy.

Školský rok 2019/2020 sa začal príhovorom našej znovuzvolenej pani riaditeľky Mgr. Karin Fabian Kusovskej a našej pani starostky Mgr. Tatiany Julinyovej pred vynovenou budovou školy, pred novým komplexom, ktorý tvorí materská škola, školská kuchyňa aj s jedálňou, tri nové odborné učebne a šatne aj s dlho vytúženou telocvičňou.

 

Do školských lavíc zavítali dve nové triedy prváčikov, ktorých budú štyri roky sprevádzať ich triedne pani učiteľky Mgr. Viera Papánková (1. A) a Mgr. Klaudia Zemániková (1. B).

1. A s triednou učiteľkou Vierou Papánkovou

1. B s triednou učiteľkou Klaudiou Zemánikovou

Okrem už spomínaných nových pedagogických zamestnancov sa náš učiteľský zbor rozrástol aj o ďalších členov: Mgr. Silvia Kumová (chémia a biológia; triedna učiteľka
5. A), JUDr. Lucia Bernát Chorváthová (anglický a nemecký jazyk), Mgr. Kristína Sékeľová (vychovávateľka v školskom klube detí) a Mgr. Peter Vlasák (rímskokatolícke náboženstvo).

Žiaci tretieho a štvrtého ročníka sa zúčastnili vlastivednej exkurzie v Balneologickom múzeu Imricha Wintera Piešťany. Všetko sa im tam páčilo, no najviac ich zaujala časť venovaná piešťanským kúpeľom ako takým. Deti mohli vidieť celý historický vývoj najznámejších slovenských kúpeľov.

9. septembra sa žiaci ôsmej triedy zúčastnili besedy so spisovateľom Danielom Hevierom v piešťanskej mestskej knižnici.

Dňa 11. septembra sa žiaci prvého stupňa zúčastnili akcie s názvom Popoludnie na kolobežkách. Vďaka dobrému počasiu sme sa mohli najskôr spoločne poriadne rozcvičiť a následne sme súťažili na pripravenej prekážkovej dráhe na školskom dvore. Po úspešnom prekonaní dráhy sme ocenili všetkých súťažiacich diplomom, ktorý im bude pripomínať tento super deň.

Vo štvrtok 12. septembra sa naša škola zúčastnila už tradičnej jesennej akcie s názvom Šarkaniáda. Žiaci prvého stupňa sa s ich učiteľmi vybrali na lyžiarsky kopec Ahoj, z ktorého je nádherný výhľad na obec aj na mesto Piešťany. Po príchode sme si oddýchli po dlhej ceste a pustili sme sa do stavania šarkanov, až kým celý kopec Ahoj nehýril farbami. Niektorí žiaci nemali problém udržať šarkana vo vzduchu. Tí, ktorí by ešte potrebovali svoje techniky lietania vylepšiť, budú mať možnosť zúčastniť sa Šarkaniády aj budúci rok!

Pokračujeme v zbere použitého jedlého oleja, žiariviek a bateriek. V októbri je na pláne váženie hliníka ALINO, taktiež sa nepretržite zbierajú aj staré zubné kefky na získanie nádob na separovanie, pokračuje zber starých tonerov a malých elekrozariadení. Čoskoro sa začne aj akcia s názvom Zachráň aspoň jeden strom (zber papiera).

Radi by sme poďakovali každému, kto priložil ruku k dielu pristavbe a zariaďovaní nových školských priestorov a úprave školského areálu a dopomohol tak včasnému otvoreniu školského roka. ĎAKUJEME.

text: Róbert Valovič, ZŠ Banka
foto: Viktor Vrábel, Mário Petlák