Výmena asfaltu pokračuje aj v obci

Začiatkom novembra sa cestári pustili do frézovania ďalšieho úseku Topoľčianskej cesty.

Frézovanie asfaltu pred obecným úradom, 4. november

Odfrézovali asfalt od odbočky na Podhorskú ulicu po križovatku s Bananskou ulicou. Súčasne odstraňovali asfalt okolo poklopov, osádzali zvodidlá a odvodňovacie žľaby. Vodiči museli počítať s výškovými rozdielmi asfaltu. Najvyššia rýchlosť bola obmedzená na 30 km/h. V úseku od konca obce po osadu Lomec bola premávka vedená v jednom jazdnom pruhu, riadili ju semafory.

 

text a foto:
Viktor Vrábel