Víťazstvo utieklo Drakom len o chlp

V sobotu 11. mája sa mladí bananskí hasiči po prvý raz zúčastnili na Územnom kole hry Plameň v Hlohovci. Súťažiť prišlo 6 tímov z okresov Piešťany a Hlohovec. 9 Drakov z Banky milo prekvapilo rozhodcov i členov územného výboru. A veru aj trénerov.

Hra Plameň sa konala podľa medzinárodných pravidiel. Skladala sa z dvoch disciplín – Štafeta 400 metrov beh s prekážkami a CTIF požiarny útok s prekážkami. Družstvo nastupovalo s východiskovými bodmi, z ktorých sa mu za nedostatky odpočítavali trestné body. Po štafete sa s nezmeneným skóre vrhli na CTIF požiarny útok s prekážkami. Obe disciplíny sa hodnotili súhrnne. Draci obsadili krásne 2. miesto.

Nepovinnou disciplínou bol Požiarny útok s vodou. Tímy súťažili s vlastným vybavením vrátane motorovej striekačky. Cieľom bolo čo najrýchlejšie zapojiť nasávacie, dopravné a útočné vedenie a vykonať samotný požiarny útok. Draci sa umiestnili na 3. mieste.

,,Som hrdá na náš tím. Aj napriek náročnosti súťaže sme to zvládli na výbornú. Za naším úspechom stojí obrovské úsilie detí a veľká trpezlivosť rodičov. Tréner dokáže deti nasmerovať, ale je len na nich, ako sa k veci postavia. Sme radi, že obec je našim aktivitám naklonená, keďže ide o finančne náročný šport,“ zhodnotila referentka mládeže DHZ Banka Andrea Švecová. Po príchode oslávili hasiči úspech kúpaním sa v kadi.

text: Viktor Vrábel (DHZ Banka),
foto: DHZ Banka