Vianočná atmosféra zavítala aj do školy

Dodržovanie protiepidemiologických opatrení neuľahčovalo prácu učiteľom a ani deťom. Zatiaľ čo boli žiaci druhého stupňa vzdelávaní od konca októbra dištančne (on-line), žiaci prvého stupňa zostali v škole.

foto: Mgr. Denisa Kollárová

  • Začiatkom decembra sme pasovali našich prvákov do cechu prváckeho. Museli predtým splniť úlohy z troch kráľovstiev, v ktorých preukázali svoju pozornosť, šikovnosť, zručnosť i um. Úlohy hravo zvládli a my sa tešíme, že máme takých šikovných prváčikov.
  • V pondelok 7. decembra našu školu navštívil Mikuláš spolu s pomocníkmi – krásnym anjelom a veľmi nebezpečným čertom. S radosťou obdarovali všetky naše deti. Za sladkú odmenu im žiaci zarecitovali a zaspievali. Už teraz sa tešíme na budúci rok!

foto: Mgr. Róbert Valovič

  • Pondelok v našej škole taktiež patril vzdelávaniu formou tzv. ITV. Integrované tematické vyučovanie prebiehalo na celom prvom stupni, no v každej triede s inou zaujímavou témou. Každá trieda si zvolila tému, ktorú vyučujúci prelínali v rôznych predmetoch a tým spájali teoretické poznatky s praktickými činnosťami. Ako dopadli práce našich žiakov, si môžete pozrieť na webovej stránke školy.

foto: Mgr. Kristína Sékeľová

  • Žiaci prvého ročníka tento rok nenechali premrznuté vtáčatá hladovať. Spoločne sme zavesili na strom chutné jabĺčka i vtáčiu búdku so žltou strechou. Na vtáčiky myslíme počas celého zimného obdobia.
  • Posledný deň pred prázdninami si každá trieda spríjemnila vianočným posedením. 18. decembra sme boli v škole posledný deň v kalendárnom roku 2020. Žiaci si chvíle v škole skrátili hraním hier a maškrtením na vianočnom pečive. Čas im vyplnilo aj tancovanie na vianočné pesničky a sledovanie vianočných rozprávok. Niektorí žiaci vyrábali vianočné ozdoby, s ktorými si ozdobia vianočné stromčeky.

foto: Mgr. Iveta Petrášová

  • Radi by sme sa poďakovali našim zamestnancom, rodičom a žiakom za zodpovedné správanie a dodržovanie všetkých opatrení a popriali im krásne Vianoce a šťastný nový rok 2021. Teraz si môžeme zaslúžene oddýchnuť. Vianočné prázdniny sa začínajú v pondelok 21. decembra a trvajú až do 8. januára. Opäť sa stretneme, dúfajme, že všetci zdraví, v pondelok 11. januára.

 

text: Róbert Valovič