Vatra zahriala počas tropickej noci

V sobotu 20. júla večer sa na kopci Ahoj rozhorela vatra zvrchovanosti. Stalo sa tak pri príležitosti 27. výročia Deklarácie Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky.

Na úvod zahrala Dychová hudba Inovčanka slovenskú hymnu. „Som rada, že ste prišli do tohto prekrásneho prostredia. Nech sa tohtoročná vatra nad našou obcou rozhorí na znak našej úcty k novodobým dejinám Slovenska. Nech Slovensko naďalej prekvitá a preniká do povedomia ako suverénny štát,“ prihovorila sa starostka T. Julinyová.

Krátko nato vatru zapálili dobrovoľní hasiči. Keďže platí čas zvýšeného rizika vzniku požiaru, počas večera spolu s hasičskou mládežou neustále vykonávali protipožiarny a tiež zdravotnícky dozor. Pre deti s rodičmi pripravili súťažnú trať, na ktorej museli plniť rôzne jednoduché úlohy s hasičskou tematikou. Mnohé deti využili možnosť povoziť sa na koňoch v údolí. Športovaniachtiví návštevníci si vyskúšali jazdu na horských kolobežkách.

Ponuka občerstvenia bola vcelku bohatá – guláš, varená klobása, živánska v žemli či varená kukurica. Ľudové piesne zahrali muzikanti z Dychovej hudby Inovčanka. Po zotmení ich vystriedal DJ Zipo.

text a foto: Viktor Vrábel,
video: Filip Vido