V apríli navštívil školákov influencer Expl0ited

Počas mesiaca apríl sme sa venovali ekológii, deviataci absolvovali testovanie, bola u nás televízia a bodovali sme v súťažiach.

Dňa 22. marca sa konalo okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko v CVČ Ahoj v Piešťanoch. Našu školu reprezentovali Marcela Svobodová (6. ročník) a Sofia Moravčíková (4. ročník). Konkurencia bola silná, napriek tomu sa podarilo Marcele vybojovať krásne 3. miesto. Obom žiačkam ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy a prajeme im veľa ďalších úspechov.

Koncom marca sa konala on-line Pytagoriáda z matematiky. Denis Chalás (3. ročník) a Teodor Vailing (5. ročník) sa stali úspešnými riešiteľmi. Gratulujeme.

Ako je už v našej škole zvykom, opäť prišiel deň, keď sa naše deti vzdelávali modernejšou metódou. Integrované tematické vyučovanie (ITV) absolvujeme viackrát v roku a deň 31. marec bol jedným z nich. Každá trieda si vybrala hlavnú tému a prispôsobila jej všetky vyučovacie predmety. Ku koncu vyučovania z ITV-čka vzišli zaujímavé výtvory, vďaka ktorým si naši žiaci lepšie zafixujú tému, ktorej sa počas celého vyučovania tak podrobne venovali. Naše výstupy nájdete na webovej stránke školy.

Mesiac knihy ukončila 31. marca Rozprávková noc. Počas tohto večera sa 1. až 4. ročník dostal s Alicou do krajiny zázrakov a zažil množstvo zábavy pri tvorbe prác z rôznych materiálov, ktoré skrášľujú našu chodbu. Žiaci 2. stupňa tiež strávili tento marcový večer zaujímavo s Roaldom Dahlom a jeho Snehulienkou. Počas rozprávkovej noci sme si pripomenuli aj Svetový deň Downovho syndrómu – podporu sme vyjadrili obutím ponožiek rôznych farieb či veľkostí. Už teraz sa všetci tešíme na ďalšiu Rozprávkovú noc.

Okresného kola súťaže Hollého pamätník (poézia) sa 7. apríla zúčastnili Nela Magulová a Timea Erdélyiová. Obidvom dievčatám ďakujeme za vzornú reprezentáciu a Timejke blahoželáme k prvému miestu a postupu do kraj­­ského kola. V prednese prózy vzorne reprezentovali našu školu Veronika Hubináková (4. ročník), Marcela Svobodová (6. ročník) a Michaela Svobodová (9. ročník). K prvému miestu a postupu do kraj­ského kola blahoželáme Miške Svobodovej.

Z celého okresu Piešťany sme v roku 2020 vďaka vašim hlasom postúpili práve my do ďalšieho kola súťaže s názvom Naj škola, v ktorej hráme o 10 000 eur.

Dňa 8. apríla k nám konečne prišla televízia a natáčala s nami dokrútku, v ktorej sme predstavili našu školu. S televíziou prišiel moderátor Expl0ited, s ktorým žiaci stihli urobiť aj rozhovor do nášho školského časopisu.

Dňa 11. apríla k nám opäť zavítala preventistka OZ Policajného zboru Trnava, aby sa o trestnoprávnej zodpovednosti porozprávala tentokrát s našimi šiestakmi a ôsmakmi. Pre štvrtákov mala pripravené pracovné listy vychádzajúce z projektu Detská policajná akadémia. Deti sa oboznámili s prá­cou a zložkami policajného zboru, dozvedeli sa zaujímavosti o práci polície v teréne a zopakovali si, ako sa bezpečne a zodpovedne správať v cestnej premávke.

Reakciou na aktuálne dianie vo svete bolo naše ITV na tému Deň Zeme, ktoré sa uskutočnilo na 1. stupni dňa 12. apríla 2022. Cieľom bolo udržiavať dobré medziľudské vzťahy, medzikultúrne vzťahy a toleranciu voči iným kultúram. Počas dňa sme sa neučili klasickou formou, ale školské predmety sa prelínali v medzipredmetových vzťahoch. Do vyučovania sme okrem bežných vyučovacích predmetov zakomponovali i etické a morálne témy, environmentálne témy vo forme recyklácie a ochrany životného prostredia. Každý žiak priložil ruku k dielu a spoločne vytvorili dielo s hlbokou myšlienkou: Vojna zotročuje a ničí planétu.

Žiaci 2. stupňa si pripomenuli, aké dôležité je ochraňovať našu planétu Zem. Počas dňa si preverili svoje znalosti o globálnych environmentálnych problémoch, o príčine ich vzniku a ich vplyve či o separovaní odpadu. Žiaci spoločne vytvorili poster, ktorý znázorňuje súčasné ekologické problémy. Veríme, že teraz budeme ešte citlivejší k životnému prostrediu.

Dňa 13. apríla sme sa boli pozrieť na medzinárodnom filmovom festivale Ekotopfilm v Elek­trárni Piešťany. Pripravili si tam pre nás pestrý program dokumen­tárnych filmov. Tie nás preniesli prostredníctvom filmového plátna do prírody, ktorá je denne znečisťovaná a mizne v nenávratne. Cieľom tohto festivalu bolo inšpiratívnym spôsobom meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu. Žiaci sa zamysleli, či treba meniť prírodu alebo samého seba.

text a foto:
Róbert Valovič