Trochu iný Štedrý deň

Tohtoročné Vianoce mali trošku odlišnú príchuť od predchádzajúcich. Napriek obmedzeniam, ktoré vyplývajú z tzv. lockdownu, tradície zostali zachované. O vianočnom počasí však ani tento rok nemôže byť reč.

Krátko pred desiatou hodinou dopoludnia priviezla rodina Šmehlíková Betlehemské svetlo a svätenú vodu do miestneho kostola. Obyvatelia si mohli prísť odpáliť svetlo do dvanástej hodiny.

Už tridsaťosem rokov ohlasuje muzikant Michal Rusnák Štedrý večer. Aj tento rok vyliezol s trúbkou v ruke po rebríku na strechu, odkiaľ o osemnástej hodine zahral tri slohy vianočnej koledy Tichá noc na tri rôzne smery. Tento rok si M. Rusnák obliekol bananský kroj po otcovi.

Polnočná omša prebehla v obmedzenom režime. Spolu prišlo asi tridsať veriacich. Tí mohli vstúpiť len s rúškom na tvári, museli si vydezinfikovať ruky a museli sedieť šachovnicovo v každom druhom rade. Kaplán Ľuboš Matúš priniesol malého Ježiša, ktorého uložil do jasličiek. Na záver zahrala Margita Lacková na organe Tichú noc.

text, foto a video:
Viktor Vrábel