Svetový pohár na Ahoji?

V lyžiarskom stredisku Ahoj na Banke sa počas posledného májového víkendu uskutočnilo prvé tohtoročné FIS podujatie v lyžovaní na tráve. Preteky sú organizované pre licencovaných lyžiarov od 16 rokov. Pre juniorov je to zároveň najvyššia svetová súťaž. 

Na štart sa postavilo 36 lyžiarov z piatich krajín. Zastúpenie mala Česká republika, Taliansko, Rakúsko, Slovensko a Švédsko. Súťažilo sa v disciplíne šprint slalom. Z našich pretekárov sa najviac darilo Nikole Fričovej z Bratislavy, ktorá obsadila druhé a štvrté miesto. Úspešní boli aj domáci športovci. Alex Jánoška vybojoval šiestu a desiatu priečku. Vanesa Drahovská, pre ktorú to bol prvý štart v najvyššej súťaži, obsadila počas oboch dní siedme miesto. Adam Masár z Piešťan bol ôsmy. V záverečný deň pretekov prišla našich športovcov povzbudiť a najlepším ceny odovzdať pani starostka Tatiana Julinyová.

Vanesa Drahovská

Technický delegát Michael Stocker z Rakúska, bývalý viacnásobný majster sveta, hodnotil organizáciu pretekov aj svah na výbornú a odporučil v roku 2020 organizovať na Ahoji Svetový pohár dospelých lyžiarov. Následne bol tento návrh predložený na medzinárodnej komisii FIS a predbežne schválený na termín 6. júna 2020. Tento dátum bude pre Ahoj výnimočný nielen usporiadaním prvého svetového pohára, ale zároveň uplynie 40 rokov od vzniku tohto lyžiarskeho strediska a 10 rokov od doby, keď sa na Ahoj vrátilo lyžovanie na tráve.

Alex Jánoška

Záverom by som chcel touto cestou vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí pomohli pri technickom zabezpečení pretekov, menovite: M. Klampárovi, M. Filovi, J. Vittekovi, P. Albertovi, M. Julinymu a M. Moravčíkovi.

text: Martin Jánoška