Štedrý deň na Banke

Ani aktuálne opatrenia neohrozili vianočné tradície. Koleda znela v kostole i zo strechy domu. Pozrite sa, ako to v našej obci vyzeralo 24. decembra.

O deviatej hodine ráno dorazilo z Kostola sv. Štefana v Piešťanoch do nášho kostola Betlehemské svetlo. Veriaci si z neho mohli prísť odpáliť do dvanástej hodiny. Tiež si mohli nabrať zo svätenej vody.

Aj tento rok vyliezol na strechu Michal Rusnák so svojou trúbkou, aby presne o osemnástej hodine zahral tri slohy koledy Tichá noc na tri svetové strany. Túto tradíciu dodržuje už tridsaťdeväť rokov.

O polnoci sa v Kostole sv. Mar­tina príchodom farára Petra Juhása s malým Ježišom začala polnočná omša. Počet veriacich bol obmedzený a všetci museli mať nasadené respirátory. Na záver omše miništranti zhasli svetlá a organistka Margita Lacková zahrala koledu Tichá noc. Za oltárom žiarila borovica so stovkou ručne vyrobených látkových ozdôb.

text, foto a video:
Viktor Vrábel