Staré náhrobné kamene na ceste k reštaurácii

Vo štvrtok 8. októbra v rámci kontrolného dňa si odborná radkyňa Krajského pamiatkového úradu Trnava Žofia Geričová, dekan Jozef Gallovič, kostolník Dominik Jánoška a korešpondent Rudolf Drahovský prezreli výsledok prvej etapy práce reštaurátora Tomáša Kucmana.

Keďže permanentným problémom starého kostola je vysoká vlhkosť múrov a interiéru všeobecne, prizvaní boli aj manželia Dušičkovci, ktorí sa špecializujú na izolovanie sakrálnych objektov. Počas viac ako trojhodinového stretnutia sa prítomní zhodli na ďalšom postupe.

Náhrobné kamene získané počas uplynulého týždňa z ohradného múru budú začiatkom budúceho týždňa prevezené do reštaurátorského ateliéru. Reštaurátor ich napustí chemickými látkami, čím dôjde k ich stuženiu. Po ukončení rekonštrukcie starého kostola budú náhrobky vystavené v jeho interiéri.

Na kostolný dvor bola v minulom storočí umelo navezená metrová vrstva hliny (vnútri obdobne metrová vrstva sutiny a kameniva – táto bola odstránená v roku 2018). Úroveň kostolného dvora bude znížená na úroveň okolitého terénu (zhruba o 40 centimetrov) a dvor bude vyspádovaný. Vonkajšie múry starého kostola budú zaizolované špeciálnym vodonepriepustným a zároveň paropriepustným náterom. Tieto opatrenia napomôžu k postupnému zníženiu vlhkosti muriva. Vplyvom vysokej vlhkosti totiž dochádza k degradovaniu historických omietok i podláh.

Chodník na kostolnom dvore bude rozobratý a po znížení terénu premiestnený. Renesančný vstupný portál s bránou bude posunutý zhruba o 5 metrov smerom od cesty do kostolného dvora. Vstup do starého kostola už nebude ohradený plotom, vstupovať sa bude priamo z chodníka, pričom terén bude upravený tak, aby postupne klesal (výškový rozdiel dlažby v kostole a vonkajšieho terénu je asi 1,3 metra. Vstup momentálne projektuje architekt.

V starom kostole a na kostolnom dvore je, ako vidíte, ešte veľa práce. Po dokončení plánujú farníci využívať starý kostol na bohoslužby, no bude v ňom prezentovaná aj miestna história a bude prístupný aj návštevníkom vrátane zahraničných liečebných hostí. Avšak nepredbiehajme.

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom pod vedením kostolníka Dominika Jánošku za desiatky odpracovaných hodín a energiu venovanú pátraniu po histórii kostola i obce.

text a foto:
Viktor Vrábel