Škôlkari a prvostupniari sa vrátili medzi kamarátov

13. marca sa na pokyn krízového štábu Trnavského samosprávneho kraja zatvorili brány materských a základných škôl. Hoci prvé odhady hovorili, že deti sa vrátia do škôl už 30. marca, menšie deti si napokon užili dva a pol mesačné prázdniny. Druhostupniari zostávajú doma od polovice marca až do začiatku septembra – s výnimkou týždňa pred letnými prázdninami.

Dobrovoľný návrat

V polovici mája minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling informoval o dobrovoľnom návrate detí do škôl. Presnejšie išlo o škôlkarov a žiakov prvého stupňa základných škôl (prvých 5 ročníkov). Rodičia mohli prihlásiť svoje deti prostredníctvom triednych učiteľov do 21. mája.

Neľahká úloha

Vedenie a zamestnanci školy museli v priebehu dvoch týždňov pripraviť školu tak, aby vyhovovala vcelku obšírnym požiadavkám zo strany Úradu verejného zdravotníctva a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. „Vedenie školy a zamestnanci s radosťou pripravili priestory školy, aby dodržali všetky nariadenia. Bolo potrebné zabezpečiť dezinfekčné prostriedky. Na začiatok nám dodala dezinfekciu a ostatné potreby pani starostka Tatiana Julinyová a o zvyšok sa postaralo vedenie školy. Okrem toho bolo potrebné zabezpečiť logistiku nástupu detí, priebeh pobytu v škole, obedy a informovanie rodičov. V piatok pred nástupom sme požiadali Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Banka, aby nám vydezinfikoval priestory. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať pani starostke aj DHZ Banka za pomoc,“ uviedla riaditeľka ZŠ s MŠ Banka Karin Fabian Kusovská.

Nástup do školy bol rozdelený podľa časového harmonogramu. Vytvorené skupiny detí sa nesmeli meniť. Rodičia museli zabezpečiť pre deti 2 rúška a papierové vreckovky. Osoby sprevádzajúce deti mali zakázaný vstup do budovy školy. Škola vyčlenila pracovníka, ktorý každé ráno meral deťom a pedagógom telesnú teplotu. Pod jeho dozorom si všetky vstupujúce osoby museli vydezinfikovať ruky. Prihlásené deti sa museli stravovať v školskej jedálni.

Do lavíc sa vrátili tri štvrtiny detí

Na Medzinárodný deň detí dostalo netradičný darček 74 žiakov, ktorých rozdelili do štyroch skupín. „Pobyt v škole sme zabezpečili formou blokovej výučby. Každý deň sme pre žiakov pripravili inú tému. Žiaci si nielen zopakovali, ale aj rozšírili vedomosti v oblasti zdravia, Zeme, vody, rozprávky a pohybu,“ doplnila riaditeľka.

Škola z domu

Žiaci 6. až 9. ročníka sa učili dištančne – z pohodlia domova. V dobe, keď majú deti k dispozícii mobily, tablety, notebooky či počítače, to nebol žiadny problém. „Výučba počas epidémie prebiehala najmä cez web Edupage, niektoré pani učiteľky so žiakmi komunikovali aj cez rôzne sociálne siete. Každý učiteľ si našiel najlepšiu cestu ku žiakom, aby si mohli plniť svoje školské povinnosti,“ prezradila Karin Fabian Kusovská. Dodala, že väčšina žiakov pristupovala k on-line vyučovaniu svedomito.

„Aj napriek tomu, že žiaci a učitelia pracovali, myslíme si, že každému z nás škola chýbala. Sme radi, že sme si mohli opäť sadnúť do lavíc a vrátiť sa k bežnému životu aj napriek tomu, že musíme dodržiavať prísne hygienické opatrenia,“ zhodnotila riaditeľka školy.

V škôlke otvorili dve triedy

Do materskej školy boli prijaté prednostne deti zamestnaných rodičov. Detí nepracujúcich rodičov či rodičov na materskej dovolenke museli zostať doma. „Našťastie, vyšlo to tak, že všetky deti zamestnaných rodičov sme mohli prijať. Musím pochváliť rodičov za dodržiavanie opatrení. Deti to ani nevnímajú, sú v pohode,“ zhodnotila Monika Motyčková, zástupkyňa riaditeľky školy pre materskú školu.

Ďalšie zmiernenie

V pondelok 15. júna došlo k ďalšiemu uvoľneniu opatrení. Od tohto dátumu neplatia kapacitné obmedzenia v triedach základnej i materskej školy, deti z jednotlivých tried sa už môžu stýkať a pedagógovia môžu začať usporiadavať podujatia pre deti. Meranie telesnej teploty už nie je povinné, zostáva v rovine odporúčania.
V posledný júnový týždeň sa do školy budú môcť vrátiť aj druhostupniari, a to najmä kvôli odovzdaniu učebníc a prevzatiu vysvedčení. Podľa ministra Branislava Gröhlinga bude návrat opäť dobrovoľný – záleží len na rodičoch.

Obľúbený tábor aj toto leto

Priaznivá epidemiologická situácia a s ňou spojené uvoľňovanie opatrení praje aj letným táborom. Žiaci, ktorí navštevujú 1. až 5. ročník, budú môcť po druhý raz zažiť športové a kreatívne leto v škole. Už začiatkom júna bol zo strany rodičov veľký záujem, niektoré deti sú dokonca prihlásené na všetky štyri možné termíny.

 

 

Viktor Vrábel