Škola po prvý raz pripravila detský letný tábor

Zatiaľ čo iné školy zatvoria svoje brány v júni a otvoria ich až v septembri, naša škola po prvýkrát zorganizovala dvojtýždňovú letnú akciu s názvom Summer Academy, počas ktorej sa žiaci 1. stupňa mohli zlepšiť v anglickom jazyku aj počas voľna.

Tento náš denný tábor sme organizovali počas dvoch prázdninových týždňov. V júli sme sa spoločne s jedenástimi deťmi pokúsili naučiť sa španielsku pesničku. V auguste sa nám vďaka peknému počasiu podarilo ísť v posledný deň opekať spoločne so sedemnástimi deťmi.

Deň sme začínali o deviatej hodine pohybovou rozcvičkou, porozprávali sme sa po anglicky, zahrali si hry a niečo kreatívne vytvorili. Vždy sme končili športom – deťom sa najviac páčila vybíjaná. Ukázali sme si tiež, ako robiť donuty (šišky) alebo cukrovú vatu. Samozrejme, všetko sme aj ochutnali.

Oba týždne boli pre deti a aj pre pedagógov zaujímavé, plné smiechu a dobrej nálady – ani sme sa nenazdali a už bol koniec. Dúfame, že Summer Academy bude aj budúci rok a príde viac detí, ktoré nechcú tráviť leto pri počítači, ale chcú robiť niečo, čo inokedy v škole nezažijú.

text: Róbert Valovič,
foto: archív ZŠ Banka