Rok 2020 je tu

Pred mesiacom celý svet oslavoval príchod nového roka. Ako privítali rok 2020 Bananci?

Viktor Vrábel