Rekonštrukcia cesty na Havran sa začína

Dôležitá spojnica trnavskej a nitrianskej župy sa dočkala opravy. Prípravné práce na 4,4-kilometrovom úseku Cesty II/499 sa rozbehli už začiatkom februára. Rekonštrukcia má trvať najviac jeden rok.

Práce sa oficiálne rozbehli v pondelok 22. februára. „Vzhľadom na aktuálne počasie budú osádzané dopravné značenia, odstraňované staré zvodidlá a prebehne čistenie a zaisťovanie stability svahu na úseku cesty v najvyššom bode horského priechodu. Po skončení zimnej údržby, asi v polovici marca, budú práce postupne pokračovať na ďalších úsekoch cesty,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Rekonštrukcia sa týka úseku Cesty II/499 od križovatky Topoľčianska – Bananská (od tunajšieho cintorína) po hranicu Trnavského a Nitrianskeho samosprávneho kraja na horskom priechode Havran (po motorest). Zrekonštruovaný bude úsek cesty dlhý 4,4 kilometra, z ktorého 3,2 kilometra sa nachádza v katastrálnom území našej obce a zvyšok v katastri Ratnoviec.

„Pôjde o rozsiahlu rekonštrukciu. Bude vybudovaných deväť gabiónových múrov a dva mikropilótové železobetónové prahy na zaistenie stability násypov cesty a svahov. Konštrukcia múru pozostáva z drôtovo-kamenných košov, ktoré budú do zemného telesa kotvené tuhou geomrežou. Nový povrch zmodernizovanej cesty znesie väčšiu záťaž. Cesta bude tiež bezpečnejšia pre motoristov aj cyklistov – napríklad vďaka novým zvodidlám a odvodneniu. Zásadným a dlhodobým prínosom bude predovšetkým stabilizácia svahov nad cestou,“ informoval župan J. Viskupič.

„Verejného obstarávania na výber zhotoviteľa diela sa zúčastnilo až 14 uchádzačov z celého Slovenska. Oproti predpokladu sa cena modernizačných prác od križovatky ciest II/449 a II/507 v intraviláne obce Banka až po horský priechod Havran podarilo transparentnou súťažou znížiť o polovicu na 2,2 milióna eur,“ doplnil Viskupič.

Najnižšiu sumu ponúkla firma Swietelsky-Slovakia, spol. s r. o., ktorá rekonštruovala tú istú cestu v úseku od Krajinského mosta po križovatku Topoľčianska – Bananská, takisto vykonávala sanačné práce na spodnej časti Krajinského mosta, opravuje Sklený most a v nedávnej minulosti zmodernizovala aj schodisko Domu umenia. „Tento projekt je financovaný z európskych zdrojov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Zmluva počíta so stavebnými prácami v dĺžke maximálne 12 me­siacov,“ dodal župan.

„Cesta bude uzavretá čiastočne. Doprava bude vedená v jednom jazdnom pruhu Cesty II/499 súbežne s opravovaným úsekom cesty, pričom bude riadená a usmerňovaná prenosným dopravným značením a v prípade potreby aj regulovčíkmi dopravy,“ uvádza sa v povolení na čiastočnú uzávierku.

Zrekonštruovaný úsek nadviaže z jednej strany na už opravený úsek pod Červenou vežou a z druhej strany na úsek v katastri obce Radošina, ktorý dal opraviť Nitriansky samosprávny kraj v roku 2019. Úsek dlhý 22 kilometrov vedie z Radošiny do Nemčíc, pričom zrekonštruovaná bola aj cesta v neďalekej obci Ardanovce. Rekonštrukcia stála 5,3 milióna eur. V rámci nej boli osadené merače rýchlosti a namaľované bolo plastické vodorovné dopravné značenie, ktoré vodiča upozorní na vybočenie z jazdného pruhu.

text: tlačová správa TTSK, red