Rekonštrukcia cesty na Havran je v polovici

Prípravné práce na viac ako štvorkilometrovom úseku Cesty II/499 sa začali začiatkom februára, samotná rekonštrukcia 22. februára. Od tohto dátumu najneskôr do roka majú byť práce podľa zmluvy ukončené. Prvé výsledky sú už badateľné.

V súčasnosti je premávka na jednom mieste riadená prenosnými semaformi. Ide o dlhší úsek od konca obce po odbočku na Bakchus vilu. Situácia sa neustále mení, sledujte preto dopravné značenie a riaďte sa pokynmi cestárov.

Náročnou úlohou pre ­cestárov je stabilizovať prepadávajúce sa krajnice na via­cerých úsekoch vrátane dvoch tiahlych zákrut. Prvá sa nachádza ešte v intraviláne obce, približne sto metrov od obecného úradu smerom na Topoľčany. Krajnica sa zosúvala do záhrad domov na Podhorskej ulici. Cestári museli do kamenného podložia navŕtať kovové výstuže, tzv. mikropilóty, a na záver prišiel železo­betónový prah. Rovnaká situácia bola aj v jednej z posledných zákrut pri motoreste. Oba úseky sú už potiahnuté novým asfaltom.

Úsek cesty približne od odbočky na Bakchus vilu po motorest Havran má už kompletne nový povrch vrátane vodorovného dopravného značenia. Na viacerých miestach sú osadené nové zvodidlá. Krajnice sú očistené od porastov a postupne na nich pribúdajú betónové odvod­ňovacie žľaby.

S ohľadom na pneumatiky by mali vodiči spomaliť pred „schodíkmi“, kde pôvodný povrch prechá­dza do vyfrézovaného či nového asfaltu. Takéto miesta sa nachá­­dzajú najmä pri odbočke na Pod­horskú ulicu a na úrovni reštaurácie Furman.

Rozsiahlu opravu realizuje firma Swietelsky – Slovakia. „Rekonštru­k­­ciou a modernizáciou sa zvýšia parametre cestnej komunikácie – zvýšením únosnosti vozovky, zvýši sa bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky vrátane nemotorovej dopravy (bezpečnostnými prvkami dopravnej infraštruktúry a odvodnenia),“ uvádza TTSK. Práce si vypýtajú 2,2 milióna eur.

Do kamenného podložia v tejto zákrute museli cestári navŕtať masívne pilóty.

Jazdné pruhy sú asfaltované po etapách. Premávku riadia podľa potreby semafory.

Vodiči by mali zvýšiť pozornosť, často sa prechádza z jedného pruhu do druhého.

Svahy spevňuje deväť gabiónových múrov a dva mikropilótové železobetónové prahy.

Cestári aktuálne stabilizujú krajnice a osádzajú odvodňovacie žľaby.

Na vyasfaltovanom úseku v stúpaní na Havran už pribudli zvodidlá aj stredové čiary.

text, foto a video:
Viktor Vrábel