Prvé výsledky Sčítania obyvateľov, domov a bytov sú už známe

Sčítanie na Slovensku sa koná v desaťročných intervaloch. Posledné sčítanie domov a bytov sa realizovalo od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. Naň nadviazalo sčítanie obyvateľov – samosčítanie prebiehalo od 15. februára do 31. marca 2021 a asistované sčítanie od 3. mája do 13. júna 2021. Štatistický úrad postupne zverejňuje zistené údaje, ktoré sú platné k 1. januáru 2021. Rozšírené štatistiky nájdete na tejto webstránke.

Pohlavie

 • ženy – 1077 (49,91 %)
 • muži – 1081 (50,09 %)

Ekonomické vekové skupiny

 • predproduktívny vek (do 14 rokov) – 273 (12,65 %)
 • produktívny vek (15 až 64 rokov) – 1469 (68,07 %)
 • poproduktívny vek (65 a viac rokov) – 416 (19,28 %)

Štátna príslušnosť

 • obyvatelia so štátnou príslušnosťou SR – 2109 (97,73 %)
 • cudzinci – 46 (2,13 %)
 • nezistené – 3 (0,14 %)

Rodinný stav

 • ženatý, vydatá – 935 (43,33 %)
 • slobodný, slobodná – 885 (41,01 %)
 • rozvedený, rozvedená – 182 (8,43 %)
 • vdovec, vdova – 145 (6,72 %)
 • nezistené – 11 (0,51 %)

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie

 • bez ukončenia vzdelania (osoby do 14 rokov) – 188 (8,71 %)
 • bez školského vzdelania (osoby nad 15 rokov) – 3 (0,14 %)
 • základné vzdelanie – 275 (12,74 %)
 • stredné odb. učňovské vzdelanie (bez maturity) – 395 (18,30 %)
 • úplné stredné vzdelanie (s maturitou) – 606 (28,08 %)
 • vyššie odborné vzdelanie – 131 (6,07 %)
 • vysokoškolské vzdelanie – 467 (21,64 %)
 • nezistené – 93 (4,31 %)

Národnosť

 • slovenská – 1972 (91,38 %)
 • česká – 16 (0,74 %)
 • maďarská – 10 (0,46 %)
 • ukrajinská – 4 (0,19 %)
 • rómska – 3 (0,14 %)
 • rusínska – 3 (0,14 %)
 • nemecká – 1 (0,05 %)
 • ostatné – 29 (1,44 %)
 • nezistené – 120 (5,56 %)

Materinský jazyk

 • slovenský – 1968 (91,20 %)
 • český – 23 (1,07 %)
 • maďarský – 13 (0,60 %)
 • ukrajinský – 3 (0,14 %)
 • rusínsky – 1 (0,05 %)
 • nemecký – 1 (0,05 %)
 • rómsky – 0 (0,00 %)
 • ostatný – 33 (1,51 %)
 • nezistené – 116 (5,38 %)

Náboženské vyznanie

 • rímskokatolícka cirkev – 1209 (56,02 %)
 • bez náboženského vyznania – 667 (30,91 %)
 • evanjelická cirkev augsburského vyznania – 55 (2,55 %)
 • gréckokatolícka cirkev –12 (0,56 %)
 • Jehovovi svedkovia – 14 (0,65 %)
 • židovská obec – 10 (0,46 %)
 • budhizmus – 10 (0,46 %)
 • pravoslávna cirkev – 6 (0,28 %)
 • islam – 6 (0,28 %)
 • ostatné – 43 (2,09 %)
 • nezistené – 126 (5,75 %)

Počet

 • obyvatelia – 2158
 • domy – 842

Typ domu

 • rodinný dom – 732 (86,94 %)
 • bytový dom – 20 (2,38 %)
 • ostatné budovy na bývanie – 19 (2,26 %)
 • inštitucionálne alebo kolektívne zariadenia – 15 (1,78 %)
 • núdzový objekt, neurčený na bývanie – 11 (1,31 %)
 • neskolaudovaný rodinný dom –  6 (0,71 %)
 • polyfunkčná budova – 2 (0,24 %)
 • ostatné – 37 (4,39 %)

Obdobie výstavby

 • pred rokom 1919 – 19 (2,26 %)
 • 1919 – 1945 –  73 (8,67 %)
 • 1946 – 1960 –  148 (17,58 %)
 • 1961 – 1980 – 229 (27,2 %)
 • 1981 – 2000 – 197 (23,40%)
 • 2001 – 2010 – 70 (8,31 %)
 • 2011 – 2015 – 42 (4,99 %)
 • 2016 a neskôr – 58 (6,89 %)
 • nezistené – 6 (0,71 %)

Obdobie poslednej rekonštrukcie

 • pred rokom 1980 – 13 (1,54 %)
 • 1980 – 1990 – 22 (2,61 %)
 • 1991 – 1995 – 8 (0,95 %)
 • 1996 – 2000 – 30 (3,56 %)
 • 2001 – 2005 – 59 (7,01 %)
 • 2006 – 2009 – 114 (13,54 %)
 • 2010 – 2015 – 231 (27,43 %)
 • 2016 a neskôr – 67 (7,96 %)
 • bez rekonštrukcie – 291 (34,56 %)
 • nezistené – 7 (0,83 %)

Počet podlaží

 • 1 podlažie – 417 (49,52 %)
 • 2 podlažia – 321 (38,12 %)
 • 3 podlažia – 82 (9,74 %)
 • 4 podlažia – 8 (0,95 %)
 • 5 podlaží a viac – 6 (0,71 %)
 • nezistené – 8 (0,95 %)

Materiál nosnej konštrukcie

 • murovaná konštrukcia (tehly, tvárnice atď.) – 758 (90,02 %)
 • konštrukcia z nepálených tehiel – 28 (3,33 %)
 • drevená konštrukcia – 13 (1,54 %)
 • spriahnutá oceľobetónová konštrukcia (panely) – 9 (1,07 %)
 • konštrukcia z kameňa – 1 (0,12 %)
 • ostatné – 27 (3,21 %)
 • nezistené – 6 (0,71 %)

Forma vlastníctva

 • fyzická osoba – 724 (85,99 %)
 • kombinácia vlastníkov – 41 (4,87 %)
 • zahraničný vlastník – 32 (3,80 %)
 • obchodná spoločnosť – 11 (1,31 %)
 • iná právnická osoba – 11 (1,31 %)
 • obec – 3 (0,36 %)
 • štát – 2 (0,24 %)
 • cirkev – 1 (0,12 %)
 • nezistené – 17 (2,02 %)

zdroj: Štatistický úrad SR