Prvé sväté prijímanie sprevádzali slzy aj smiech

V nedeľu 28. júna dopoludnia sa v Kostole sv. Martina konalo prvé sväté prijímanie. Zúčastnilo sa ho deväť tretiakov z miestnej základnej školy, ktorí sa na túto udalosť pripravovali od začiatku školského roka.

Obrad sa začal krátko po pol jedenástej. Do kostola vstúpili deti odeté v dlhom bielom liturgickom odeve zvanom alba. So sviečkou v rukách pokľakli pred oltárom a usadili sa na stoličky potiahnuté elegantnou bielou látkou. Aj takéto napohľad jednoduché úkony si počas príprav nacvičili s kaplánom Ľubošom Matúšom. Teoretickú prípravu absolvovali na náboženskej výchove pod vedením katechéta Petra Vlasáka.

Kaplán Ľ. Matúš sa v úvode prihovoril deťom, ktoré krátko nato prečítali z kazateľnice prosby. Miništrant zapálil sviečky v detských rukách a deti si obnovili krstné sľuby. Prvoprijímajúci priniesli k oltáru obetné dary a prijali hostiu. Slávnostnú atmosféru náboženskými piesňami dotvárala rodina Hlbocká na hudobných nástrojoch. Zaspievali aj prvoprijímajúce dievčatá Betka Rusnáková a Paulínka Mihoková. Tridsaťstupňové horúčavy zvládli deti bravúrne.

V závere sa prvoprijímajúce deti s kyticou v rukách poďakovali kaplánovi, katechétovi, ale aj jednému z triednych učiteľov – Róbertovi Valovičovi. Kaplán v ďakovnej reči vyzdvihol dôležitosť rodičovskej lásky a výchovy. Taktiež sa poďakoval za všetok čas, ktorý venujú manželia Jánoškovci spolu s veriacimi z obce údržbe a výzdobe kostola. Tá bola skutočne nádherná. Treba dodať, že na prípravách priestorov sa aktívne podieľali aj rodičia detí a kaplán.

Každá mamina dostala od svojho dieťaťa ružu. Pred spoločným fotografovaním sa chlapci a dievčatá spolu s kaplánom pomodlili pri oltári venovanom Panne Márii.

Viktor Vrábel