Priestory úradu požehnal kňaz

V nedeľu 27. júna dopoludnia navštívil kaplán Ľuboš Matúš spolu s miništrantmi nový obecný úrad. So svätenou vodou a kadidlom požehnal všetky miestnosti.

text, foto a video:
Viktor Vrábel