Predmety do hasičskej zbierky (poďakovanie)

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať pánom Dominikovi Gašparovi, Jánovi Šmehlíkovi st. a Romanovi Pomajbovi, ktorí prispeli do našej hasičskej zbierky historickými predmetmi.

Mosadná prúdnica je jedinou vecou, ktorá sa zachovala z bananskej konskej striekačky.

Ďakujeme taktiež pánovi Michalovi Klampárovi st. za zreštaurovanie rámov starých ocenení a dobovej tabule, ktorá kedysi označovala požiarnu zbrojnicu. Ak by ste doma objavili historické predmety s tematikou hasičstva a záchranárstva, ozvite sa nám: 0905 717 280, 0910 266 969; hasici@obecbanka.sk

text a foto:
Viktor Vrábel