Pod Červenou vežou vymenili osvetlenie

Vedeli ste, že na Banke sa nachádza viac ako 400 svetelných bodov, ľudovo pouličných lámp? Hoci nie vždy osvetľujú obecný majetok, musí sa o ne starať obec. Na rad prišla výmena svietidiel, ktoré osvetľujú krajskú cestu II/499 pod Červenou vežou v úseku od Krajinského mosta takmer po odbočku na Kúpeľný ostrov.

Práce sa začali 26. októbra. Najskôr boli demontované staré stožiare. Najstaršie z nich dodávali elektrinu na Banku už v roku 1926. Po prekládke elektrického vedenia do zeme slúžili aj naďalej pre účely verejného osvetlenia.

Vo februári boli zabetónované stĺpy, v marci boli nainštalované samotné úsporné LED svietidlá. Práce prebiehali dlhšie, ako sa plánovalo, a to jednak z dôvodu práceneschopnosti pracovníkov pre ochorenie COVID-19, a taktiež meškala dodávka stĺpov.

Výkopové práce museli kvôli riziku výbuchu prebiehať s najväčšou obozretnosťou a, samozrejme, ručne. Tesne pod povrchom chodníka sa totiž nachádza plynové potrubie zásobujúce našu i okolité obce. Aj preto musí byť elektrická energia k svietidlám privádzaná vzduchom a pod povrchom.

Prvý raz sa pouličné osvetlenie v tejto časti obce rozsvietilo večer 25. marca. Oproti pôvodnému je výkonnejšie a menej energeticky náročné.

text a foto:
Viktor Vrábel