Po polstoročí opäť v školských laviciach

V piatok 25. júna sa v základnej škole po päťdesiatich rokoch stretli bývalí žiaci. Prišlo spolu dvanásť žiakov a k tomu traja učitelia – Emília Siebertová, Ján Barkol a Miroslav Petráš.

Stretli sme sa na školskom dvore, prešli sme sa po starej a novej škole, po telocvični, o ktorej sme vtedy mohli len snívať. Posedeli sme si v triede, prelistovali si triednu knihu a zaspomínali na učiteľov a spolužiakov, ktorí už nie sú medzi nami a ktorí sa nemohli našej stretávky zúčastniť.

Po oficiálnom programe sme pri pečenom prasiatku spomínali už len na všetko pekné a veselé, čo sme spolu prežili. Sľúbili sme si do budúcna častejšie stretnutia (aj neoficiálne).

text: Jarmila Lipková,
foto: Jaroslav Homola