Pestrá jeseň v škole i mimo nej

Naši školáci počas vyučovania nesedia len v laviciach. Aj začiatok jesene bol plný aktivít.

Vo štvrtok 26. septembra si aj žiaci našej školy pripomenuli Európsky deň jazykov. Počas dňa sa bližšie zoznámili s pôvodom slov i jazykov a zistili, ktoré jazyky patria do indoeurópskej jazykovej rodiny. Dozvedeli sa mnoho nových zaujímavých faktov o jednotlivých jazykoch a nakoniec si svoje získané vedomosti preverili v kvízoch a doplňovačkách. Na záver svoje znalosti zručne pretavili do spoločného projektu, ktorý visí pri dverách do jazykovo-počítačovej učebne.

Od 23. do 27. septembra sme sa aj my pripojili k Európskemu týždňu športu. Počas veľkých prestávok sme si zabehali, zaskákali, zahrali vybíjanú a zacvičili jogu. Takéto prestávky medzi vyučovacími hodinami by sme mohli poriadať častejšie – čo na to hovoríte?

Počas tohto týždňa mali žiaci prvého stupňa aj tento rok možnosť vyskúšať si pobyt v škole v prírode. Miestom pobytu boli Martinské hole. Počas celého týždňa žiaci zažili kopec zábavy a dobrodružstiev. Už sa určite tešia na budúci rok – a veríme, že aj pani učiteľky 😉

V piatok 4. októbra žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka zažili neopakovateľné momenty na opernom predstavení SND Nepredajme nevestu! Opera, ktorá bola majstrovsky pripravená pre detského a mládežníckeho diváka, predstavila Bedřicha Smetanu, významného českého hudobného skladateľa, jeho život a tvorbu. V tento deň sa žiaci piateho a šiesteho ročníka zúčastnili exkurzie v Trenčíne. Zažili sme mnoho zážitkov (razenie mince, prehliadka Trenčianskeho hradu a múzea, prechádzka lesoparkom Brezina). Žiaci sa už teraz tešia, kam pôjdu nabudúce.

Dňa 10. októbra sa v našej škole uskutočnilo Enviro divadielko zamerané na triedenie odpadu. Žiaci sa dozvedeli viac o dôvodoch, prečo triediť odpad, aké farby kontajnerov existujú a čo do nich patrí. Dúfajme, že takouto hravou formou to deti pochopili.

V pondelok 21. októbra sa žiaci prvého stupňa mohli rozlúčiť s našimi kamarátmi. V rámci integrovaného tematického vyučovania na tému Sťahovaví vtáci sa dozvedeli rôzne zaujímavé informácie z ríše vtákov. Porozprávali sme si a vysvetlili, kde sa nachádza „teplá krajina“, do ktorej naši kamaráti každoročne odlietajú. Spoločne v triedach si pripravili najznámejších predstaviteľov sťahovavých vtákov, ako je napríklad labuť veľká, bocian biely či lastovička obyčajná. Tieto naše výtvory nám budú aj počas neskorých jesenných dní pripomínať, že i vo vtáčej ríši je veľa čo objavovať a hlavne obdivovať.

Kým sa náš prvý stupeň učil o sťahovavých vtákoch, druhý stupeň si už popredu pripomenul Nežnú revolúciu a jej tridsiate výročie. Naši žiaci sa počas prezentácie dozvedeli, ako súvisí Deň boja za slobodu a demokraciu s Medzinárodným dňom študentstva; ako vyzeral život pred revolúciou a po nej; ako samotná revolúcia prebiehala a čo bolo jej hlavnou podstatou. Osvojenie nových poznatkov si precvičili prostredníctvom pracovných listov a tajničiek. Revolučnými piesňami i štrnganím kľúčov sa pomyselne preniesli do dôb, keď sa nenásilne bojovalo za našu slobodu. Tieto udalosti nám budú na školskej chodbe stále sprítomňovať žiakmi vyrobené projekty, mapa kedysi rozdeleného sveta, symbolické papierové kľúče a škatuľa spomienok. Veríme, že deti si navždy zapamätajú, akú cenu má sloboda, ale i to, že sloboda neznamená robiť si všetko, čo sa nám zachce…

Poďakovanie

Radi by sme sa poďakovali za držiaky na toaletný papier, ktoré nám poskytol p. Ivan Obert, a za monitor do počítačovej učebne, ktorý nám daroval p. Vladislav Krasický. Ďakujeme a veľmi si to vážime.

Róbert Valovič,
ZŠ s MŠ Banka