Oprava organa (poďakovanie)

Drahí farníci a občania obce Banka, ďakujem vám za finančnú podporu na opravu organa v našom filiálnom Kostole sv. Martina, ktorá do dnešného dňa činila 5 200 eur.

V minulom roku sa na organe urobili nevyhnutné opravy na jeho prevádzku: pretesnili sa vzduchovody a regulátory, opravili sa regulačné záklopky, vymenili tlakové membrány, ovládania a organ sa čiastočne naladil. V súčasnosti je v hrateľnom, nie však ešte v dobrom stave, a je odporúčaná kompletná renovácia nástroja, ktorá by zaručila spoľahlivosť na ďalších minimálne 50 rokov. Ďakujem aj spolupracovníkom, ktorí vypomáhali pri zbierke alebo pri dohľade nad opravou.

Toho roku plánujeme zrenovovať hrací stôl, pokračovať v ďalšej výmene membrán (mieškov) prvého a druhého manuálu a v kompletnom vyčistení organa podľa finančných možností. Kompletná oprava sa ráta na 18 000 eur.

Ďakujem aj všetkým spolupracovníkom, ktorí pomáhali pri archeologickom výskume a teraz pomáhajú pri reštaurovaní starého kostola, ktorý je vzácnou historickou pamiatkou obce a celého piešťanského regiónu. Cieľom reštaurovania je dostať starý kostol do podoby zo 16. až 17. storočia. Jeho počiatky sa datujú do 13. storočia. Reštaurovanie prebieha s podporou dotácie z Ministerstva kultúry SR, obce Banka, farského úradu a vďaka zbierkam farníkov a občanov obce Banka, za ktoré všetkým srdečne ďakujem.

Do nového roku vám všetkým prajem hojnosť Božích milostí, pokoja a lásky v rodinách v náročných okolnostiach pandémie a obmedzení.

Jozef Gallovič, dekan – farár, Farnosť sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch