Oprava cesty pod Červenou vežou je na konci

Koncom septembra 2019 sa začalo s opravou Cesty II/499 pod Červenou vežou. V polovici júla tohto roka sa rozbehla sanácia spodnej časti Krajinského mosta. Obe rozsiahle investície boli ukončené v pondelok 14. septembra. Hradil ich vlastník cestnej komunikácie Trnavský samosprávny kraj.

V priebehu roka bol opravený úsek cesty druhej triedy od križovatky Topoľčianska – Bananská po začiatok Krajinského mosta v dĺžke približne 700 metrov. „Zlepšila sa celková kvalita cesty a predovšetkým protišmyková odolnosť asfaltu. Boli nainštalované moderné zabezpečovacie prvky,“ zhrnul trnavský župan Jozef Viskupič. „Celková doba bola určená harmonogramom prác na 5 mesiacov a bola dodržaná. Práce sme priebežne kontrolovali a vykonávali sme stavebný dozor,“ dodal. Podľa TTSK práce na niekoľko mesiacov úplne prerušila epidémia koronavírusu.

Tesne pred ukončením rekonštrukcie 5. septembra sa pod Červenú vežu vrátili ťažké mechanizmy. Na asi 100 metrov dlhom úseku v smere od Banky do Piešťan cestári odfrézovali asi 5 centimetrov hrubú vrstvu asfaltu, ktorý položili na jeseň minulého roka. Prečo musel byť nový asfalt nahradený, kraj nevysvetlil. Vodiči sa však od položenia „starého“ asfaltu sťažovali na jeho príliš hrboľatý povrch.

„Za dielo bolo zaplatené 1,9 mi­lióna eur. Zhotoviteľ Swietelsky – Slovakia postupoval pri prácach v súlade so zmluvou o dielo aj s dodatkami,“ povedal J. Viskupič. Priznal, že pri prácach došlo aj ku kritike zo strany obyvateľov okolitých obcí a Piešťan. 14. septembra počas tlačovej besedy pri Krajinskom moste sa im poďakoval za strpenie.

Okrem úseku cesty dal kraj opraviť aj spodnú časť Krajinského mosta v dĺžke 260 metrov. Aby vôbec mohlo dôjsť k vyplneniu narušených miest v pilieroch a oblúkoch, vodohospodári museli znížiť hladinu Váhu o jeden meter.

text a foto: Viktor Vrábel