Október bol plný akcií v škole i mimo nej

V škole máme jesennú atmosféru, no nesedíme len v laviciach.

Žiaci na exkurzii v Mochovciach | foto: Mário Petlák

  • Dňa 23. septembra sa žiaci druhého stupňa zúčastnili účelových cvičení v prírode. Prácou na stanovištiach žiaci 5. až 8. ročníka preukázali svoje poznatky zo základov a zásad prvej pomoci, z prostriedkov slúžiacich na orientáciu v teréne i civilnej ochrany, ktoré získali v teoretickej časti účelového cvičenia. Žiaci 9. ročníka taktiež preukazovali svoje nadobudnuté vedomosti. Ich cieľom sa stal kopec Ahoj, kde museli vyriešiť niekoľko úloh a indícií, aby sa dostali až do cieľa, na vrchol kopca.
  • V rámci Európskeho týždňa športu sme v piatok 24. septembra so žiakmi druhého stupňa zorganizovali športový deň. Na futbalovom ihrisku boli pre žiakov pripravené rôzne športové stanovištia, kde si mohli vyskúšať tradičné aj netradičné hry a športy.
  • Dňa 28. septembra sme si pripomenuli Medzinárodný deň mlieka v školách. Priniesli sme si mliečnu desiatu a počas desiatovej prestávky sme sa porozprávali o prospešnosti mlieka pre telo človeka – všetci oblečení vo farbe mlieka.
  • Dňa 6. októbra sa žiaci druhého stupňa vybrali odhaliť tajomstvo Čachtickej panej – grófky Alžbety Báthoryovej. Napriek nepriaznivej predpovedi počasia v tento deň v Čachticiach vôbec nepršalo. Odmenou po namáhavom výstupe na Čachtický hrad bol nádherný výhľad na okolie.
  • Dňa 8. októbra sa žiaci prvého stupňa zúčastnili akcie s názvom Popoludnie na kolobežkách. Po úspešnom prekonaní dráhy sme ocenili všetkých súťažiacich diplomom, ktorý im bude pripomínať tento super deň.
  • Vo štvrtok 14. októbra sme sa boli pozrieť na interaktívnu prehliadku atómovej elektrárne Mochovce. Už pri samotnom príchode sa žiaci mohli zahrať na interaktívnej LED podlahe alebo
    na simulátore motorky, kde si taktiež otestovali svoje vedomosti z jadrovej fyziky. Naša ­exkurzia sa začala krátkym 3D filmom, ktorý dokumentoval udalosti od samot­­ného vznik vesmíru po blízku budúcnosť. Následne sme sa vybrali do ostatných častí, kde sme zistili niečo viac o rádio­aktívnom odpade, o žiarení alebo aj o bezpečnosti v jadrovej elektrárni. Exkurzia bola ozvláštnená pretlakovými kontajnermi, cez ktoré sme museli zakaždým ­prechádzať. Zaujímavou časťou bol nepochybne aj model reaktora, ktorého ovládanie si mohli žiaci vyskúšať.
    V poslednej časti exkurzie žiaci zistili svoju uhlíkovú stopu (vplyv ľudských aktivít na životné pros­tredie) a vytvorili si originálnu fotku.

text: Róbert Valovič