Okolie starého kostola dostáva novú tvár

Od začiatku októbra je v okolí Kostola sv. Martina vidno pracovný ruch. Lopát sa chopili dobrovoľníci z obce a verejnoprospešní pracovníci pod vedením kostolníka Dominika Jánošku.

Podlaha starého kostola leží o meter nižšie ako vonkajší terén – cieľom prác je z estetického aj praktického hľadiska plynule znížiť vstup do kostola z ulice. Znamená to odbagrovať desiatky centimetrov hliny na dvore aj v podveží. Donedávna sa do kostola vstupovalo pomerne nepohodlne, mnohí dospelí si udierali hlavu o nízku klenbu v podveží.

V rámci znižovania terénu bolo potrebné s pomocou autožeriava nadvihnúť vodovodnú šachtu, odobrať pôdu pod ňou a vrátiť ju späť. Zároveň bolo zakopané vodovodné potrubie – v budúcnosti sa totiž počíta so zriadením toaliet.

Kvôli zníženiu terénu musí byť vstupný renesančný portál posunutý o niekoľko metrov smerom do kostolnej záhrady. Po dohode s pamiatkarmi boli odstránené 2 oporné múry kostola. Súčasťou kamennej ohrady boli aj štyristoročné náhrobky. Pred rokom si ich vzal do opatery reštaurátor, v súčasnosti sa už nachádzajú na Banke. Po renovácii starého kostola budú vystavené v jeho interiéri.

text a foto:
Viktor Vrábel