Od júla slúži omše nový dekan i kaplán

Po preložení dekana Jozefa Galloviča a kaplána Ľuboša Matúša nastúpili dvaja noví farári.

Marián Kolenčík

Na omši v nedeľu 4. júla sa veriacim predstavil nový dekan. 36-ročný Marián Kolenčík z Po­važian patrí k najmladším dekanom. V rokoch 2011 až 2015 pôsobil ako kaplán v Kostole sv. Štefana v Piešťanoch. Ďalšie dva roky kázal v Galante a následne sa stal farárom v obci Šúrovce, kde pôsobil do konca júna tohto roku. „Naozaj sem budem veľmi rád chodiť, pretože síce mám rád každý chrám, ale tie staré kostoly majú niečo do seba. Verím, že vytvoríme krásne farské spoločenstvo, že budeme veľkou Božou rodinou,“ povedal Marián Kolenčík.

Ján Fábik

O týždeň neskôr v nedeľu 11. júla odslúžil svoju prvú omšu kaplán Ján Fábik, ktorý bol doposiaľ kaplánom v Petržalke. „Je pekné, že ste si to tu takto vynovili, že ste hrdí na svoju históriu. Je to však aj záväzok, aby ste vieru, tak ako vaši predkovia, odovzdávali naďalej,“ uzavrel Ján Fábik.

text a foto: Viktor Vrábel