Obyvatelia pripomienkovali územný plán obce

Vo štvrtok 19. októbra sa v sále kultúrneho domu konalo Verejné prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Banka.

Prišlo ­dvadsaťsedem občanov, ktorí vzniesli pripomienky. Najviac pripomienok bolo smerovaných k aktuálnej výstavbe na Podhorskej ulici (lokalita Dolné Petríkovské). Okrem starostky obce Tatiany Julinyovej a pracovníčky stavebného úradu Dany Ilavskej sa verejného prerokovania zúčastnili poslanci Jaroslav Vido, Marek Polák, Michal Klampár a Peter Juliny. Prišla aj starostka susednej obce Ratnovce Daniela Sigetová.

text a foto:
Viktor Vrábel