Nový školský rok v nových priestoroch

V sobotu 1. septembra predstavitelia našej obce, základnej školy a delegácia z Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) slávnostne otvorili nový komplex v areáli školy, ktorý zahŕňa telocvičňu, tri triedy materskej školy, tri učebne, kuchyňu s jedálňou a príslušné priestory. Po slávnostnom prestrihnutí pásky o tretej hodine popoludní si mohla verejnosť prehliadnuť nové priestory.

Pribudli priestory, ktoré sú v iných školách samozrejmé

„Škola nemá telocvične ani len dvora, prečo v jesenných a jarných mesiacoch cvičili žiaci na ulici, kde boli stále vyrušovaní prechádzajúcimi vozmi, dobytkom a ľuďmi. V zimných mesiacov bola hodina telocvičná inému predmetu venovaná,“ zapísal do školskej kroniky v roku 1926 učiteľ, správca a riaditeľ tunajšej rímskokatolíckej ľudovej školy Víťazoslav Juráček. Po takmer storočí sa sen pedagógov a žiakov bananskej školy stal realitou – za budovou školy vyrástla montovaná telocvičňa s rozmermi 20 x 10 metrov. K dvom šatniam prislúchajú toalety aj sprchy. Športové náradie je uschované v priľahlej miestnosti.

Ďalší problém, ktorý sa súbežne s chýbajúcou telocvičňou vliekol, bol nedostatok miestností. V novej budove preto pribudli tri učebne. Škôlka sa rozrástla o tretiu triedu. Škôlkarske triedy sú pomerne rozľahlé a vďaka veľkým oknám presvetlené. Pribudli taktiež kancelárie a viacero technických miestností. Samozrejmosťou sú sociálne zariadenia a šatne prispôsobené jednotlivým vekovým kategóriam.

Pálčivou témou bolo taktiež stravovanie žiakov základnej školy. Od výstavby školy počas 1. Československej republiky si obedy museli deti zadovažovať sami, neskôr ich zamestnanci dovážali z piešťanských škôl, ktoré disponujú kuchyňou. Stravu pre škôlkarov, žiakov oboch stupňov a zamestnancov varia v kompletne zariadenej kuchyni.

 

Priestory si prehliadol aj trnavský župan

Krátky slávnostný program v sobotu 1. septembra otvorili speváčky Folklórneho súboru Inovec z Hlohovca. Po privítaní obyvateľov a vzácnych hostí im starostka Tatiana Julinyová priblížila históriu školy. Pozvanie prijal aj predseda TTSK Jozef Viskupič a poslankyňa piešťanského mestského zastupiteľstva a zároveň poslankyňa TTSK Iveta Babičová.

„Kraj sa snaží v čo najväčšej miere pomôcť vzdelávaniu a školským či mimoškolským akciám. Prajem tejto staronovej škole dobré vykročenie a nech sa vám daria aj ďalšie takéto projekty,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

„Sme hrdí na tieto priestory, ktoré bude využívať najmä najmladšia generácia – naše deti. Všetci sa nevieme dočkať toho, že využijeme každý kúsok priestoru nielen na výchovu, vzdelávanie, ale aj zábavu pre naše deti, veď sú naša budúcnosť,“ prihovorila sa obecenstvu riaditeľka školy Karin Fabian Kusovská.

Pri tónoch Dychovej hudby Inovčanka sa dav presunul do interiéru. Hostia a následne starostka zanechali odkaz v obecnej kronike. Sprístupnené boli obe poschodia novej budovy a taktiež telocvičňa. V jedálni bol pripravený menší raut.

Oneskorený nástup škôlkarov

Žiaci oboch stupňov základnej školy nastúpili v pondelok 2. septembra. Pre problémy s plynovou prípojkou nastúpili škôlkari o dva týždne neskôr – 16. septembra. Pre chýbajúcu dodávku plynu nebola v prevádzke školská kuchyňa.

Pomáhali organizácie i obyvatelia

Stavebná spoločnosť Combin Banská Štiavnica, s. r. o. prevzala stavenisko 11. apríla 2018. Výstavba si vyžiadala cca 1,4 milióna eur, ktoré boli kryté čiastočne z obecného rozpočtu a čiastočne z úveru. Počas výstavby boli do veľkého projektu zapojené desiatky firiem, živnostníkov, ale aj dobrovoľníkov, ktorí nezištne trávili hodiny v areáli školy. Pomáhali technickí pracovníci, rodičia, dobrovoľní hasiči, nohejbalisti, stolní tenisti aj mnohí jednotlivci z obce. Každému, kto priložil ruku k dielu, patrí veľká vďaka.

text a foto:
Viktor Vrábel