Naspäť v škole!

Po návrate do školských lavíc opakujeme a dobiehame neprebraté učivo, ale snažíme sa robiť aj niečo navyše.

V apríli sa konalo online okresné kolo pytagoriády. Žiak Matej Krajčírik (7. A – kategória P7) sa umiestnil na 3. mieste a žiak Michal Krajčírik (8. A – kategória P8) sa umiestnil na 2. mieste. Nina Magulová (6. A) bola tiež úspešnou riešiteľkou v kategórii P6. Gratulujeme!
Spoločne so žiakmi 1. stupňa sme sa zo školských lavíc vybrali do prírody, a to v piatok 23. apríla. Vzali sme vrecia, rukavice, rúška a vyzbierali sme odpad v našej obci.

Škola sa opäť zapojila do súťaže o prísun čerstvého ovocia a ze­leniny pre každého žiaka našej školy na celý školský rok tak, ako sa nám to podarilo aj tento školský rok. Zahlasujme za našu školu a doprajme našim deťom čerstvé ovocie a zeleninu. Online hlasovanie prebieha od 13. mája 2021 do 23. júna 2021 na cerstvehlavicky.sk.

text: Róbert Valovič,
foto: K. Šimkovičová