Na ihrisku pribudli workoutové prvky

V sobotu 19. decembra osadili pracovníci firmy Octago workoutovú zostavu v športovom areáli. Nachádza sa medzi detským a multifunkčným ihriskom. Obec na workoutovú zostavu dostala dotáciu 800 eur od Trnavského samosprávneho kraja.

Deň vopred pripravili pracovníci terén a vyhĺbili otvory na ukotvenie konštrukcie. V sobotu prebehla samotná montáž workoutových prvkov, ktoré sú navzájom pospájané do zostavy. Nechýbajú hrazdy, bradlá či tzv. monkeybar, teda vodorovne umiestnený rebrík v dvojmetrovej výške. Konštrukciu nielen namontovala, ale i nadizajnovala a vyrobila firma Octago, ktorej korene siahajú aj na Banku.

Súčasťou workoutovej zostavy je taktiež prevádzkový poriadok a graficky spracované tipy na cvičenie vrátane rozcvičky a strečingu. Ihrisko spĺňa najnovšie európske normy bezpečnosti.

Workoutová zostava bude sprístupnená najskôr na prelome rokov. Dôvodom je jednak zrejúci betón v základoch a tiež zákaz vychádzania, pre ktorý musí byť celý športový areál uzamknutý.

Pravidlá používania ihriska:

text a foto:
Viktor Vrábel