Na Banke sa sčítalo 85 % obyvateľov

Samosčítanie obyvateľov prebiehalo od 15. februára do 31. marca. Štatistika hovorí, že k poslednému možnému dňu sa na Banke sčítalo 85 % ľudí. Priemer v meste Piešťany bol 86 %, v Trnavskom kraji 88 % a na celoslovenskej úrovni 86 %.

Na samosčítanie nadviaže asistované sčítanie, ktoré sa začne 3. mája a potrvá do 13. júna 2021. Obyvatelia, ktorí sa doteraz nemohli alebo nevedeli sčítať, budú tak môcť urobiť vďaka stacionárnemu alebo mobilnému asistentovi.

Stacionárny asistent sčíta obyvateľa, ktorý sa dostaví na kontaktné miesto. To bude v našej obci zriadené v budove hasičskej zbrojnice (niekdajší obecný úrad) so sídlom Topoľčianska cesta 23.

Prevádzkové hodiny kontaktného miesta:
pondelok – piatok:  10.00 – 11.00 hod.
streda a sobota:  15.30 – 18.00 hod.

Mobilný asistent navštívi domácnosť, ak jej obyvateľ o to vopred požiada na mobilnom čísle obecného úradu: 0901 745 177. V tejto súvislosti upozorňujeme, že mobilný asistent navštívi vašu domácnosť len vtedy, ak o to vopred telefonicky požiadate. Aktuálne informácie o sčítaní sa dočítate na webových stránkach scitanie.sk a obecbanka.sk.

ŠÚ SR, OcÚ Banka