Na Ahoj sa vráti legendárny nápis

Tento rok pribudne na úpätí horného svahu Ahoja pútač s nápisom „AHOJ“. Výrobu a osadenie písmen zabezpečí naša obec, realizáciu zafinancuje organizácia Rezort Piešťany.

Dĺžka betónového nápisu bude v rozpätí 5 až 7 metrov a výška 2 až 3 metre. Aktuálne prebieha návrh nápisu. O vývoji projektu budeme priebežne informovať.

text: Viktor Vrábel,
hist. foto: archív Bananského hlásnika