Mikulášska nádielka v škôlke (poďakovanie)

V mene rodičov a detí z materskej školy by sme sa chceli poďakovať vedeniu Základnej školy s materskou školou Banka za nezabudnuteľný zážitok, ktorý v piatok 4. decembra mali deti v materskej škole.

Mikuláš, čert a anjel poctili v dopoludňajších hodinách našu škôlku svojou návštevou. Keďže deti v bananskej materskej škole sú dobručké, Mikuláš so svojím pomocníkom čertom zavítal do materskej školy aj pred obedom, za čo patrí vďaka vedeniu obce. Deti dnes odchádzali domov zo škôlky s plnými rukami balíčkov. Prevládala radosť, úsmev a rozžiarené očká.

text: Monika Motyčková, MŠ Banka,
foto: Klaudia Valachová