Michal Klampár by oslávil stovku

Dňa 4. októbra 2021 by sa heligónkar Michal Klampár z Banky dožil jubilea 100 rokov. Spomína syn Michal s celou rodinou.

Michal Klampár počas oslavy svojich 95 rokov

red