Medveď alebo jazvec?

V stredu 2. februára nám obyvateľka Diana Albertová zaslala snímky zachytávajúce stopy v snehu, ktoré pripomínajú otlačky medvedích chodidiel. Narazila na ne pri záhradkárskej osade Lomec.

Poľovníci a ochrancovia prírody však ­tvrdia, že zo snímky nie je možné jednoznačne určiť, či ide o medveďa, alebo jazveca. Podľa D. Alberovej bola stopa pomerne malá, odhadom 6 či 7 centimetrov dlhá, čo skôr zodpovedá otlačku jazveca.

text: Viktor Vrábel,
foto: Diana Albertová